Dancsa Bálint értesítése alapján: Új tananyagokkal indul az ingyenesen elérhető Digitális Agrárakadémia

Fotó magro.hu

A Digitális Jólét Program, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem a Digitális Agrárakadémia hosszútávú fejlesztésének konzorciumi irányításáról írt alá megállapodást a Pest megyei Gödöllőn. A program keretében a Digitális Agrár Stratégiáról szóló kormányhatározat alapján előkészített Digitális Agrárakadémia célja a mezőgazdaságot érintő digitális kompetencia növelése, a precíziós gépek minél széleskörűbb megismertetése, és a digitális megoldások alkalmazásának ismeretterjesztése az agráriumban, határon innen és túl.

A MATE közleménye szerint mindezzel nem csak az ágazatot terhelő munkaerőhiány mérsékelhető, hanem a digitális technológiák használatával a termelési és üzemszintű hatékonyság is növelhető. Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője az ünnepélyes aláírás alkalmával kiemelte, hogy a digitalizáció életünk minden területén egyre meghatározóbb funkciót tölt be. A hirtelen és egyre növekvő dinamikus fejlődéssel pedig a magyar agrárágazat termelőinek és gazdálkodóinak is lépést kell tartani. Az agrárium is egyre inkább személyzet-intenzív műfaj. A versenyképességét alapvetően határozza meg, hogy milyen digitális kompetenciákkal rendelkeznek az eszköz használó agrárius szakemberek – mondta. Arról is beszélt, hogy a 2015-ben indult Digitális Jólét Program célja mindig is az volt, hogy a különböző ágazatokat és az azokban dolgozókat felkészítse a digitális átalakulásra. A szakmai vezető szerint ezt az általános kompetenciafejlesztést és felkészítést szolgálja a Digitális Agrárakadémia is. A kompetenciafejlesztés maradéktalanul az egyetemekkel való közös együttműködés keretében valósulhat meg. Ezért 2021. április 1-én a DJP megállapodást kötött a három modellváltó egyetemmel (MATE, SZE, ÁTE) a DAA fejlesztésének közös konzorciumi irányításáról – közölte.

Gazdasági kapcsolatokat is erősít a Digitális Agrárakadémia

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy a MATE létrehozásának céljai között szerepel a gazdaság szereplőivel való élő kapcsolat megerősítése, valamint a digitális megoldások fejlesztésében és elterjesztésében való meghatározó részvétel is. A DAA pedig mindkét célt közvetlenül támogatja. A DAA keretében elkészült tananyagok és tudásbázis szabadon hozzáférhetők a hazai gazdatársadalomnak, ezzel is segítve az új technológiák, a digitális megoldások alkalmazását, az ágazat hatékonyságának növekedését. A MATE célja, hogy a régió legerősebb, legvonzóbb agrár-fókuszú egyetemévé váljon, ezért a digitalizáció területén is vezető szerepet kívánunk betölteni – mondta.

Dr. Földesi Péter, az SZE rektora megjegyezte, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020-2027-ig biztosít forrást a feladatok végrehajtására, ami rendkívül nagy biztonságot jelent a projekt megvalósítása szempontjából. Dr. Kovács Zsolt, az SZE kancellárja elmondta:

„Büszkék vagyunk arra, hogy egyetemünk rendkívül erős gyökerekkel rendelkezik a műszaki tudományok és a digitalizáció terén. A világban jelenleg zajló technológiai forradalom az agráriumot is áthatja. Az általunk nyújtott innovatív megoldások nagymértékben hozzájárulnak a stratégiai fontosságú agrár- és élelmiszeripar fejlődéséhez, ami a modern Magyarország alapját képezi.”Dr. Sótonyi Péter, az ÁTE rektora szerint az elsők között felismerték a digitalizáció adta lehetőségeket és több, mint egy éve létre hozták az Állatorvostudományi Egyetemen a Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézetet (DÉOKFII). Az Intézet az állatorvosi közegészségügyhöz kötődően biztosítja az agrár- és élelmiszer-gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését, és megteremti az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló́ komplex tananyagfejlesztést, elsősorban az állategészségügy, a takarmányozástan, a méhegészségügy, az élelmiszerlánc nyomonkövetés témaköreiben. Mindezek nem csak a közvetlenül mezőgazdasággal foglalkozók számára lesznek érdekesek, hanem az állattenyésztés modulban az állatorvosoknak is releváns információkkal szolgál. Szándékaik szerint a Digitális Agrárakadémia nagyon fontos tudásátadási és együttműködési csatorna lesz. Ennek segítségével még pontosabban feltérképezhetik az agrár szakemberek, vállalkozók elvárásait, hiszen az összes szereplő közös munkája hozhat csak nemzetközileg is elismerésre méltó sikert, hosszútávú versenyképességet.

Nyár végén, ingyen

Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője a DAA részleteit ismertetve elmondta, hogy a portál és tananyagok, a tudásbázis előkészítése hamarosan befejeződik, amelyek a nyár végére már mindenki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. A DAA portálján megtalálható lesz a bemutató gazdaságok adatbázisa és a témához kapcsolódó események is. A DAA azonban nem csak a hazai agrárágazat számára készül, hanem határon átívelő ágazati szereplők számára is. Ezért a tananyagok a Kárpát-medencei igényeknek is megfelelnek majd. Szerinte az előttünk álló esztendőkben a portált további funkciókkal is ki fogják egészíteni, egyfajta precíziós tudásbázissá fejlesztik videókkal, hírekkel és egyéb információkkal – írta a MATE.

Forrás: magro.hu