Csökkenő bürokrácia a jogharmonizáció jegyében

Fotó Getty Images

Hét törvényt érint a beadott törvényjavaslat, mely döntő részben már most, más részében 2023. január 1-én, kisebb részében 2023. július 1-én lép majd hatályba. Az állampolgárok és  a hivatalok élete, munkája válik majd egyszerűbbé.

Az egészségbiztosítási szerv  az érintett halálát követő 10 évig  köteles az adatokat tárolni, utána meg kell fosztani azokat a személyes azonosítás lehetőségétől.

A kifizetőhellyel nem rendelkező  foglalkoztató  a táppénz és hasonló ügyekben kizárólag elektronikus úton és a rendszeresített  nyomtatványon teljesítheti a beadást.

Meghatározták 16 pontban az egészségbiztosító által  nyilvántartandó adatokat.

A kifizetőhellyel rendelkező  foglalkoztató minden hó 20. napjáig és csak elektronikus úton teljesítheti az adatszolgáltatást, melyen a hét pontban felsorolt adatot kell feltüntetnie, először 2023. aug. 20-ig.

Ha a munkáltató legalább 100 főt alkalmaz, úgy köteles társadalom biztosítási kifizetőhelyet létrehozni. A kérelmek benyújtásához szolgáló űrlapok minimális adatait ezen esetben is rögzítették.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása szűk körben ad lehetőséget a szigorú előírások mellőzésére. Döntően az  ország alapvető biztonsági érdeke jöhet szóba. Vizsgálni kell, hogy a folyósítható támogatás illetve  adókedvezmény alapján keletkezik-e közbeszerzési  kötelezettség.

A jogszabály figyelemmel van az uniós parlamenti és bizottsági irányelvekre és az Alkotmánybíróság gyakorlatára is, az ezeknek való megfelelést szolgálja.

A Polgári  Kisgazdák eddig is, most is támogatják az állampolgárok életét megkönnyítő, de egyben a hivatalok, hatóságok munkáját is egyszerűbbé tevő jogszabályokat, így természetesen a fent röviden ismertetett  módosításokat is.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő