Családi gazdaságok az új jogszabályokban

Fotó: 123rf

Már magam is úgy vagyok, ha meglátom, hogy egy miniszteri rendelet sokkal terjedelmesebb a megszokottnál, szinte ijedten nézem, milyen új szabályokról lehet szó?

Az agrárminiszter 28/2021. számú rendelete” a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésében egyes miniszteri rendeletek módosításáról ” szól.

Az alábbiakban felsorolom az összes módosuló rendeletet. Ezek szövege lényegileg annyiban változik, hogy az őstermelő szó helyébe a mezőgazdasági őstermelő, míg a családi gazdaság helyébe az őstermelő családi gazdasága szóhasználat lép, beépítve ezáltal a családi gazdaságokról szóló törvényben foglaltakat a végrehajtási rendeletekbe.

Íme a módosuló jogszabályok:

1./ Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. FM rendelet

2./ A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. FM rendelet

3./Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.FVM rendelet

4./Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. FVM rendelet

5./Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007.FVM rendelet

6./Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. FVM rendelet

7./Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2010. FVM rendelet

8./Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010.FVM rendelet

9./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló l8/2011. VM rendelet

10./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyetetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. VM rendelet

11./Az élelmiszer-lánc felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályiról szóló 40/2012. VM rendelet

12./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012.VM rendelet

13./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013.évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. VM rendelet

14./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. VM rendelet

15./Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. FM rendelet

16./A tenyész-koca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. FM rendelet

17./A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 121/2015.FM rendelet

18./ AÍ mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015.FM rendelet

19./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 21015.évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. FM rendelet

20./A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/21015. rendelet

21./Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015.F? rendelet

22./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016.évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016.FM rendelet

23./ Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. FM rendelet

24./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. FM rendelet

25./A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. FM rendelet

26./A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. FM rendelet

27./A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018.AM rendelet

28./A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019.AM rendelet

29./A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019.AM rendelet.

Természetesen az egyes rendeletei mellékleteinek szóhasználata is módosul az új szabályozás szerint.

Mindazon Polgári Kisgazdáknak, gazdálkodóknak nincs újabb teendőjük a változtatás kapcsán, akik az új fogalmakkal megbarátkoztak és alkalmazzák is a hivatalos és üzleti életben, de ahogy a jogszabályok következetesen átvezették a változásokat, úgy nekünk is megfelelően kell azokat alkalmaznunk!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő