Családbarát közjegyzői munkadíjak lesznek

Fotó: karpatalja.ma

Az Igazságügyi miniszter módosította, pontosította a közjegyzői munkadíjra és költségátalányra vonatkozó rendeletet, mely 2019. július 1-én lép hatályba.

A jövőben csupán a munkadíj felét lehet felszámítani, ha az ügyfél által elkészített tervezetet érdemi változtatás nélkül lehet felhasználni. Ez döntően a hitelintézetekkel kötött szerződésekre vonatkozik.

Írásra, vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért is csupán a munkadíj fele számítható fel.

A természetes személy különös méltánylást érdemlő és igazolt rossz egészségi állapota esetén a végintézkedés, vagy meghatalmazás okiratba foglalását szintén csak fél munkadíjért végzi a közjegyző.

Az új lakások építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés szintén a csökkentett mértékű közjegyzői munkadíj kategóriába tartozik majd.

A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések közokiratba foglalásáért csupán a munkadíj negyed részét kell majd megfizetni.

Alapesetben a közjegyzői munkadíj az ügyértékhez igazodik és 4%-tól értékarányosan csökken akár 0,1%-ra. Ehhez járul a készkiadás és a költségátalány.

Emelt költségek kerülnek felszámolásra a hivatali helyiségen kívüli eljárásokban, avagy a munkaidőn kívüli ügyintézés során.

Ha az ügyérték nem állapítható meg, úgy általában megkezdett óránként 5.500 Ft-ot kell megfizetni.

Mivel ezen szabályozás csökkenti az új lakáshoz jutó családok, valamint a rászorulók terheit és kiadásait, így a Polgári Kisgazdák egyetértéssel fogadják a módosítást.

Dr. Bakos Zoltán