„Csak tiszta forrásból” – hagyományőrző nap Pápán

Balról jobbra haladva: Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár-bizottság elnöke, Áldozó Tamás, Pápa Város polgármestere, Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. - A kép forrása: papa-ma.hu.

„Csak tiszta forrásból” – ezzel a címmel szervezett hagyományőrző napot Pápán a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület.

 

A csoport 1982-ben szerveződött, 1989-ben alakult egyesületté. Jelenleg 86 tagot számlál, akik közt ott van a pápai Lőrincz Péter szövőszék-készítő mester és a takácsi Bakó Ildikó tojásfestő népi iparművész is. A közösség fontos feladatának tekinti, hogy hagyományainkat, népművészeti értékeinket minél több helyen bemutassák. Sikerrel pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapnál, így városunk már a hetedik állomása a megyejáró hagyományőrző körútnak. Sümegen például a fazekasság volt a téma, Zircen a fafaragás, Pápán pedig a kékfestő, ezért is volt a program helyszíne a Kékfestő Múzeum. A hagyományőrző nap megnyitóján részt vett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke is. Köszöntőt Áldozó Tamás polgármester mondott. – A sokszínűség megőrzésében mindig élen járt a magyar nemzet. De ez a sokszínűség nem elválaszt, hanem összeköt. Rácsodálkozunk arra, hogy milyen egy-egy viselet, milyen egy kézműves munka, szőttes, milyen egy fafaragás a Kárpát-medence különböző pontjain, de azzal a büszkeséggel csodálkozunk rá, hogy abban a pillanatban tudjuk, hogy a miénk. Egy tőről fakadnak ezek az alkotások, ugyanazok a történetek, ugyanazok a mesék, ugyanazok a mítoszok vannak mögöttük, ugyanazt mesélik el, csak más és más eszközökkel. S ez teszik Önök is. Köszönjük, hogy őrzik, életben tartják azt, ami megmaradt nekünk – mondta Áldozó Tamás. A hagyományőrző nap részeként kiállítás is nyílt a tagok munkáiból. A tárlatot dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató nyitotta meg. – Jelen kiállítás a kézzel készített tárgyak dicséretét sugározza, amelyek tehetséggel, értelemmel, ízléssel, a fáradságos munka jól megérdemelt eredményével jelennek meg valamennyi alkotásban. Ember és anyag, alkotó és alkotás bensőséges kapcsolatáról árulkodnak, tükrözve az egyén, valamint a közösség összetartozását, jelezve azt az utat, amelyet nemzedékek jártak be, és amely nemzedékeket kapcsol egymáshoz az azonos anyanyelvi közösségben. Valamennyi itt látható művészi tárgy része műveltségünknek, tartozékai önismeretünknek, jelzik a szűkebb-tágabb szülőföldhöz, a hazához és a nemzethez tartozást. Ugyanakkor méltó követeink az emberiség kultúrájában, kulturális közösségében. Folytonosságot képviselnek múlt és jelen között olyan kötődéseket hordozva, amelyek egyszerre tartanak meg magyarnak és európai kereszténynek – mondta a néprajzkutató. A hagyományőrző nap második részében előadásokat hallhattak az érdeklődők. Többek között szó esett a megye népművészeti kutatásának eredményeiről, a fafaragás hagyományairól is. Pápai előadó is volt, Müller Anita, a PRK Tánc-Lánc, AMI igazgatója Réthei Prikkel Marián bencés paptanárról beszélt, aki Pápán is tanított és széles körű, alapvető fontosságú gyűjtőmunkáján alapul mai néptánc-kutatásunk is. A kékfestő mesterségről a győri kékfestő népi iparművész, Tóth Ildikó tartott előadást. A nap kísérőprogramja volt a népművészeti bemutató, a látogatók bepillantást nyerhettek az egyes mesterségek fogásaiba. (Forrás: papa-ma.hu)

Papp Tamás, a Veszprém Megyei Közgyűlés és a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) Országos Elnökségének a tagja, a KPE Veszprém Megyei Szervezetének és a Veszprém Megyei Értéktár-bizottságnak az elnöke – A kép forrása: fidesz.hu/kpe.hu

Papp Tamás, a Veszprém Megyei Közgyűlés és a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) Országos Elnökségének a tagja, a KPE Veszprém Megyei Szervezetének és a Veszprém Megyei Értéktár-bizottságnak az elnöke: Pápán és az egész megyében, de országosan is nagyon fontos az értékeink őrzése. Nagy öröm mindenki számára az ilyen értékmegőrző seregszemle. A népi kismesterségek igazi értékeket őriznek. Köszönet érte minden rendezvényszervezőnek és közreműködőnek. (KPE)