Csak két hétig igényelhető a szőlőültetvények fejlesztésére szolgáló támogatás

Fotó: 123RF

Január 15. és 28. között igényelhető az úgynevezett szerkezetátalakítási, vagyis a szőlőültetvények modernizálását megcélzó támogatás – mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára. Brazsil Dávid szerint az igényeket már csak online lehet benyújtani; az elektronikus ügyintézést segíthetik a hegybírók, akiket felkészítenek a pontos eljárásra. Minden támogatás feltétele egy úgynevezett újratelepítési engedély, amelyet szintén a hegybírók állítanak ki.

Fontos, hogy az újratelepítési engedélyt a 2016. január 1-et követően, engedéllyel kivágott ültetvény területével megegyező vagy attól kisebb nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési jogosultság / Kivágás alapján kérelmezhető újratelepítés át nem ruházható, csak örökölhető. Az újratelepítési jogosultságot / Kivágás alapján kérelmezhető újratelepítést ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlő ültetvényt kivágták. A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni.

Ezeket a mellékleteket kell csatolni:

  • Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  • Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) fennállása esetén a használatba adónak az újratelepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  • A talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is. Kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló újratelepítést, valamint az ültetvény más fajtára történő cseréjét (átoltását).
  • Kísérleti ültetvény esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV.30.) VM rendelet 2.§ szerinti a NÉBIH által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély másolatát.
  • Amennyiben ugyanazon földrészleten, a meglévő borszőlő ültetvényt csak részben kívánja újratelepíteni, abban az esetben mellékelni kell a kivágandó ültetvény részről készült vázrajzot. A vázrajznak – beazonosítható módon – tartalmaznia kell a kivágandó ültetvényrészt.

Az engedély iránti kérelem erről az oldalról letölthető.

Forrás: magro.hu