Brenner János boldoggá avatása

Fotó: Kanizsaujsag.hu

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, háromgyermekes család második fiúgyermekeként. 1950-ben kezdte meg novíciusi évét a ciszterci rendben.

Beöltözésekor kapta az Anasztáz nevet. A szerzetesrendek feloszlatása után 1951-ben a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé vették fel. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi Székesegyházban. Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második kerületében lett káplán. A plébániához négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Dr. Kozma Ferenc plébános jó példát adott és sokat segített az ifjú papnak. János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem volt személyválogató. Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen, amikor kegyetlenül 32 késszúrással megölték. Ferenc pápa 2017. november 8-án engedélyezte Brenner János boldoggá avatását. (Forrás: szomathely.hu)

Horváth József, a Kisgazda Polgári Egyesület Vas Megyei Szervezetének az elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy Brenner János élete példaértékű. Halála pedig minősíti azt az elnyomó diktatúrát, amelyet a Szovjetunió a magyar népre kényszerített. Brenner János életének és mártírhalálának ma is van üzenete. Az üzenet pedig az, hogy Európa sohasem hagyhatja el az európai kultúra, az európai élet és az európai teljesítmény alapját és lényegét alkotó kereszténységet. Brenner János boldoggá avatására 2018. május elsején kerül sor Szombathelyen.(KPE)