Békéscsabai közgyűlés: Kedden választották meg a tanácsnokokat és a bizottságok vezetőit

Fotó behir.hu, Tóth Áron

A múlt heti alakuló ülésen meg nem szavazott kérdésekben hoztak döntéseket a képviselők.

A 2019-es helyhatósági választások után négy héttel Békéscsabán is megalakult az új közgyűlés, melynek összetétele változott a 2014 és 2019 közt regnáló testületéhez képest. A múlt héten megtartott alakuló ülésen a képviselők nem választották meg a tanácsnokokat és a közgyűlés bizottságainak elnökeit, emellett nem fogadták el a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) sem, így a városatyák most ezekről a kérdésekről döntenek a soron kívüli ülésen. Emellett esküt tesznek a bizottságok nem képviselő tagjai.

A következő rendes ülés november 28-án lesz, melynek része 15 órától a közmeghallgatás. Itt a békéscsabai lakosok fordulhatnak majd kérdésekkel, kérésekkel a testülethez.

A képviselők elsőként az SZMSZ-ről tanácskoztak, melyet az alakuló vagy azt követő ülésen kell felülvizsgálni, módosítani – utóbbihoz kapcsolódó javaslatot Miklós Attila (MSZP) és Fülöp Csaba (MSZP) nyújtott be. SZMSZ rögzíti többek közt azt, hogy a közgyűlésnek milyen bizottságai lesznek, ezért a dokumentum elfogadása szükséges ahhoz, hogy ezek az egységes felálhassanak, majd megválaszthassák azok elnökeit.

A módosító javaslatokat a testület nem hagyta jóvá.

A korábbi 7 helyett 6 bizottság segítené a közgyűlés munkáját 50 taggal (a korábbihoz képest 7-el kevesebb): a Szociális és Egészségügyi Bizottság Családügyi és Népjóléti Bizottsággá alakul át (5 képviselő és 4 nem képviselő), a Lakásügyi Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággá válik (5 képviselő, 4 nem képviselő), a Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottságból Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság lesz (4 képviselő, 3 nem képviselő), a Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közbiztonsági, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsággá alakul (4 képviselő és 4 nem képviselő), a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Ifjúsági és Sportbizottsággá alakul (4 képviselő és 4 nem képviselő), míg a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nevéből kikerül a városfejlesztési, míg bekerül a tulajdonosi szó. A teljes rendeletet 13 igen, 1 nem és három tartózkodással fogadták el.

Miklós Attila (MSZP) szerint nem arányos a bizottsági helyek szétosztása, szerinte a Fidesz dominál azokban, a Hajrá Békéscsaba szerinte „még a helyén van”, míg az MSZP-LMP, illetve a DK-Jobbik arány erősen alul van reprezentálva. Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) úgy vélte, hogy az arányok egyensúlyban vannak a választás eredményének tükrében. A szocialista politikus továbbra is amellett érvelt, hogy az ellenzéket egy bizottsági elnöki posztra sem tartotta méltónak a polgármester, ezt erősen nehezményezte.

Megválasztották a tanácsnokokat és a bizottsági elnököket

A polgármester 3 tanácsnok személyére tett javaslatot: a civil ügyek felügyeletét dr. Juhász István látja el, az oktatási ügyeket Paláncz György felügyeli, míg a környezetvédelmi és turisztikai tárgykörért Opauszki Zoltán lesz a felelős. A grémium mindannyiuk kinevezését jóváhagyta.

A városfejlesztési bizottságot Ádám Pál, a pénzügyit dr. Ferenczi Attila, a kulturálist Szente Béla, az ifjúságit dr. Szigeti Béla, a családügyit dr. Csicsely Ilona, míg a közbiztonságit Csányi Illés vezeti.

Ezt követően a nem képviselő tagok az önkormányzati törvénynek megfelelően esküt tettek.

Forrás: behir.hu, Varga Diána