Behajtás és úthasználat:nem korlátlan a díjszedés!

A Kúria Önkormányzati Tanácsa /újra/ tanulságos, más önkormányzat által is kötelezően
követendő határozatot hozott 2023.szeptemberében.
Az ügy lényege, hogy a Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívást bocsátott ki egy
vidéki, községi önkormányzattal szemben és felhívta, hogy szüntesse meg a törvénysértő
állapotot, mely fizetési kötelezettséget írt elő. A felhívás nem járt sikerrel, ezért a
Kormányhivatal a megsemmisítés érdekében a Kúriához fordult.
A kifogásolt önkormányzati rendelet a túlsúlyos, túlméretes és zajos gépjárművek
forgalmának korlátozása érdekében a behajtást egyedi útvonalengedélyhez kötötte, a
hozzájárulásért díjat kérve. Az érdemi eljárás meg sem indulhatott díj befizetése nélkül.
Az alapul szolgáló törvény a díjszedésre jogosultakat megjelöli, ezek között az
önkormányzat nem szerepel.
A Kúria vizsgálatának első része arra irányult, hogy az önkormányzat kötheti-e engedélyhez
egy adott út használatát? Ezzel kapcsolatosan megállapították, hogy a válasz igenlő.
A törvény ugyanakkor az önkormányzatok számára nem adott engedélyt, hogy a használatért
díjat kérjen, bár arra lehetősége van, hogy akár a gyalogosok, akár a járművek úthasználatát
megtiltsák avagy engedélyhez kössék.
Megállapították azt is, hogy a behajtási és/vagy útvonalengedély kiadásának nincs törvényi
akadálya, és a két engedély nem azonos, az útvonalengedély tartalmi elemei bővebbek.
Annak érdekében, hogy az önkormányzatnak kellő ideje legyen rendeletének megalkotására, a
megsemmisítésre csak 2023. november 20-i hatállyal került sor.
A Köf. 5.014/2023. számú határozat elvi tartalma:
Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési
kötelezettséget, hogy arra törvényi felhatalmazással rendelkezne.

A Polgári Kisgazdák jónak tartanák, ha a helyi önkormányzatoknál polgármesterként,
képviselőként dolgozó tagjaink átnéznék rendeleteiket, és törvénysértés esetén még a
Kormányhivatal felhívása előtt intézkednének azok módosítása érdekében, de főként
meg kell akadályozni, hogy esetleg a jövőben ilyen rendeleteket adjanak ki!


Dr. Bakos Zoltán,
KPE szakértő