Be kell jelölni az Egységes Kérelemben az AKG zöldtrágyázási előírást

Fotó: Shutterstock

Be kell jelölni az Egységes Kérelemben a gazdáknak, ha az idei évben kívánják másodvetésben teljesíteni az AKG zöldtrágyázási előírást. A vonatkozó 22/2016 (IV.5.) FM rendelet rögzíti, hogy az ökológiai másodvetés (EFA) és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tervezett idejét, helyét az egységes kérelmében – az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül – meg kell jelölni, mert ennek hiányában a majdan elvégzett művelet nem kerül figyelembevételre.

A NAK írta meg, hogy a tényleges helyet és időpontot majd a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül is be kell jelenteni. Az AKG-ba elszámolni kívánt zöldtrágyanövény is csak 60 nap után forgatható alá, valamint EFA másodvetésként nem vehető figyelembe.

A zöldtrágyázás részletei

Az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn túl csak a hagyományos másodvetés jelölhető, mellyel a gazdálkodó például talajtakarást szeretne megvalósítani az eróziós károk megelőzése/csökkentése, vagy a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) szabályaiban rögzített vetésváltási szabályok megtartása miatt indokolt például kukorica 3 évig történő termesztését követően vetőmagcélú hibridkukorica termesztése vagy a vetőmagcélú hibridkukorica 4 évig történő termesztését követően kukorica termesztése csak másodvetést követően valósítható meg.

Forrás: magro.hu