Balatonfüredi Polgári Kisgazdák Győrasszonyfán

2018. június 23-án – szombaton, délután Győrasszonyfán a balatonfüredi Polgári Kisgazdák is részt vettek azon a nagyszerűen megszervezett regionális Polgári Kisgazda tanácskozáson, ahol Dr. Turi-Kovács Béla országos elnök, országgyűlési képviselő, Kara Ákos államtitkár és Valiczkó Mihály polgármester tartott bevezető előadást.

A tájékoztatás elsősorban az aktuális közéleti eseményekről és kormányzati feladatokról, valamint a megkezdett kormányzati munkálatokról szólt.

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák három dolgot gondolnak fontosnak:

Rendezni kell a 2013. évi CXXII. törvényben, azaz a termőföld-forgalmi törvényben a termőföld-öröklés szabályainak a fennálló hiányosságait. Sajnos most gyakran fordul elő, hogy amennyiben a végrendeleti örökös nem regisztrált földműves, az öröksége kártérítés nélkül elveszik. Ezt, a jogásztársadalom jelentős hányada súlyosan Alaptörvény-ellenesnek látja. Ezt tartalmazza az Alkotmánybíróság 24/2017. (X. 10.) AB számú határozata is. Ez az alkotmánybírósági határozat kimondja, hogy az Országgyűlés sajnos fenntartja a mulasztásos alkotmánysértést a termőföldek öröklésének a szabályozása tárgyában. 

Ki kellene végre adni a helyi földbizottságok megalakításáról szóló ágazati szakminisztériumi végrehajtási utasítást. Ez 2013-óta nem történt meg.

A települési agrárgazdasági bizottságoknak végre nem a végrehajtási utasítás hiányában, a nem létező helyi földbizottságokat kellene helyettesíteni. A településeken végre, ezeknek a települési agrárgazdasági bizottságoknak már az agrár- és élelmiszergazdaság helyi közéleti fórumainak kellene lenni.

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák képviseletében: Dr. Paál Sándor választókerületi megbízott – Veszprém megye 2-es választókerület.