Bakos Zoltán: végintézkedés is meg nem is / Elhalálozási rendelkezés a számlákról, betétekről

A kép illusztráció. - A kép forrása: privatbankar.hu

Hányszor halhatjuk idős, beteg emberektől, amint hozzátartozóikat nyugtatják: ott a bankban a pénzem, abból bőven kitelik majd a temetésem.

Lehetséges, hogy az összeg elegendő lenne, csak éppen az, aki a temetést intézi, nem tud hozzájutni a pénzhez, hiszen a számla vagy a betét tulajdonosa, aki rendelkezni jogosult, már nem él. / Senkit ne tévesszen meg, ha valaki meghatalmazott egy számla felett! Amikor a pénzintézet megtudja, hogy a tulajdonos elhunyt, zárolja a számlát mindaddig, amíg a közjegyző jogerős hagyatékátadó végzését meg nem küldi. Sokszor maguk a síró, gyászruhába öltözött hozzátartozók maguk mondják meg, hogy nincs többé, akinek a pénzét ők fel szeretnék venni. /

Az ilyen és hasonló helyzetek megoldására szolgál lehetőséget a bankoknál rég bevezetett elhalálozási rendelkezés intézménye.

Ennek keretében a számla vagy betétkönyv tulajdonosa felkeresi a pénzintézetet, ahol kitölti az erre rendszeresített nyomtatványt. Ebben meg kell jelölnie a majdan rendelkezni jogosult személy alapvető adatait /név, születés, lakcím, igazolvány vagy útlevél száma/ majd az ügyintéző és két tanú előtt történik az aláírás.

A kedvezményezett a halotti anyakönyvi kivonattal keresheti majd fel a pénzintézetet, és akár a teljes összeget is felveheti. Nem kell tehát bevárni a hosszas hagyatéki eljárás befejezését, és természetesen nem kell megfizetni a közjegyzőnek az összeg utáni munkadíjat sem! Ez a pénz tehát nem része a hagyatéknak, de vigyázat: a kötelesrészbe beszámít!

Ha a számlának társtulajdonosa is van, úgy neki is alá kell írnia a nyilatkozatot, és mód van arra, hogy többen kaphassák meg a pénzt, ebben az esetben meg kell jelölni a részesedési arányt.

Betétfajtánként külön-külön rendelkezést kell adni, míg devizaszámla esetén a rendelkezés a számlához kapcsolódó valamennyi devizanemű követelésre vonatkozik.

Rokon és nem rokon, magyar és idegen állampolgár egyaránt lehet kedvezményezett.

A rendelkezés bármikor, indokolás nélkül módosítható, visszavonható, tehát a körülmények., döntően pedig a kedvezményezettel fennálló viszony megváltozása esetén a korábbi szándék nincs kőbe vésve! Az sem feltétel, hogy a kedvezményezettet értesítsük a változásról.

Arra biztatok mindenkit, főleg természetesen az előre gondolkodó Polgári Kisgazdákat, hogy számlájuk, bankbetétjük sorsát ne csupán meghatalmazással, de halál esetére szóló rendelkezéssel is kellő időben úgy rendezzék, hogy a pénzt az kaphassa meg gyorsan, akinek szánják.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő