Bakos Zoltán: A belügyi tárgyú törvények összehangolása az Alaptörvénnyel

Hat jogterületet érintően történt módosítás annak érdekében, hogy a már hatályos törvények és az Alaptörvény közötti harmonizáció meglegyen a sarkalatosnak minősülő, és 2023.július 1-től hatályos törvény alapján.

A Rendőrségről szóló törvény a jövőben kimondja, hogy közreműködnek a az államhatárt fegyveresen veszélyeztető személyek kiszorításában.

A vízgazdálkodásról szóló törvény meghatározza, hogy mikor melyik miniszter feladata az árvíz- és belvízvédelmi tevékenység irányítása.

A katasztrófavédelemmel kapcsolatos törvény a kiterjedt káresemény,kockázat, veszélyelhárítási terv ,veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fogalmait határozza meg.  Honvédségi erők igénybevételére csak az erre kifejezetten feljogosított személy döntése alapján kerülhet sor.A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaival kapcsolatos törvény új előírása, hogy azon hivatásos állományba tartozó személy, aki nyugdíj előtti rendelkezési állományban van,csak mely esetekben  hívható szolgálatba.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő