Az ügyeinkben döntést hozó bírót nem mi jelöljük ki

Fotó vasmegye.hu

Ki hozhat ítéletet és mi az ésszerű határidő?

Még 2019-ben hoztak jogerős  büntető ítéletet egy igazán nem mindennapi ügyben :

az elkövetőt szexuális erőszak és gyermekpornográfia büntette miatt kilenc év fegyházzal, nyolc év közügyektől eltiltással és 18 év alattiakra nézve bizonyos foglalkozásoktól végleges eltiltásra ítélték.

Az indítványozó álláspontja szerint ügyében a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog és a törvényes bíróhoz való jog sérelme valósult meg, ezért fordult az Alkotmánybírósághoz.

Előadta és bizonyította, hogy a másodfokú bíróság eredeti  ügyelosztási rendje szerint nem járhatott volna el ügyében a tanácsvezető bíró, másrészről sérelmezte  az eljárás időtartamát, ezért sérült a tisztességes eljáráshoz való joga.

Az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálta az ügyet, mert valóság esetén felvetődhet az alaptörvény-ellenesség kételye.

Megkeresték  a bíróság vezetőjét, aki válaszában előadta és bizonyította, hogy az eredeti ügyelosztási rend megváltoztatására az eredetileg kijelölt bíró betegsége majd felfüggesztése miatt került sor, de ennek ellenére ésszerű időn belül került sor az elbírálásra.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  éppen a terhelt érdekét szolgálta másik bíró kijelölése annak érdekében, hogy megfelelő határidőben befejeződjék az eljárás, és indokolatlanul hosszú tétlenségi időszak nem volt megállapítható az eljárásban.

Mindezek alapján a panasz érdemben elutasításra került.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő