Az őstermelők és a minimálbér: megváltoztak a számok és módosult a vonatkozó rendelet

Fotó: Bach Máté

Az őstermelők számára is fejtörést okoz, hogyan kell alkalmazni az év közben megváltozott minimálbérszabályokat, különös tekintettel a Pénzügyminisztérium által kiadott jogszabály-értelmezésre. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február elsejével emelkedett, a minimálbér bruttó 167 400, a garantált bérminimum pedig 219 ezer forintra nőtt. Mikor és mivel kell számolni az őstermelőknek a minimálbér alapján?

A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. kormányrendelet 1. paragrafusa a minimálbér és a garantált bérminimum alapján megállapított jogosultságok újbóli megállapítását vagy felülvizsgálatát írja elő – számolt be róla az Adózóna cikke.

Megemelt minimálbér mozgatja a változást

A Pénzügyminisztérium 2021. február 5-én tett közzé tájékoztatót a honlapján a megemelt összegű minimálbér, garantált bérminimum adójogviszonyokban történő alkalmazásáról. A tájékoztató szerint a kormányrendelet rendelkezését figyelembe véve, ha egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz, és a 20/2021. kormányrendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér/garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti (kevésbé terhessé teszi), úgy fizetési kötelezettség megállapításánál (csökkentésénél) a megemelt összegeket már a 2021. január 1-et követő időszakra alkalmazni lehet.

A tájékoztató szerint magasabb összegű minimálbérrel lehet számolni az őstermelői bevételi értékhatárok esetében is.

Az őstermelők esetében ez a következőket jelenti:

  • Havi minimálbér: 167 400 forint
  • Éves minimálbér (167 400 X 12): 2 008 800 forint
  • Adómentes bevételi értékhatár az éves minimálbér fele: 1 004 400 forint

Tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalék költséghányadot választók esetében ez azt jelenti, hogy ha a bevétel meghaladja az 1 millió 4400 forintot, akkor jövedelmet kell számolni a bevétel és a költség alapján. Amennyiben alatta marad, akkor bevallást sem kell beadni.

Az átalányadózók esetében a bevétel 10 százaléka minősül jövedelemnek.

Átalányadózáskor a

  • bevételi értékhatár (az éves minimálbér tízszerese): 20 millió 88 ezer
  • a mentesített jövedelem az őstermelői tevékenységből származó jövedelemnek az éves minimálbér felét meg nem haladó része, ami 1 millió 4400 forint.

Családi gazdaságok esetében az átalányadózás akkor alkalmazható, ha a családi őstermelői tevékenység keretében folytatott őstermelői tevékenység bevétele az adóévben nem haladja meg a tagoknak (ideértve a képviselőt is) az adóév utolsó napja szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét, ami 80 millió 352 ezer forint.

Forrás: magro.hu