Az Országgyűlés a mai napon tárgyalja a földforgalomról, és ezen belül a földbizottságokról szóló törvényt.

Az Európai Unióban előbb, vagy utóbb ki fognak alakulni az egységes földpiaci viszonyok, mint ahogyan a munkabérek és az alapanyag árak is egymáshoz közelítenek. Az Európai Unióban előbb, vagy utóbb ki fognak alakulni az egységes földpiaci viszonyok, mint ahogyan a munkabérek és az alapanyag árak is egymáshoz közelítenek. A kép forrása: agrinform.hu

A Polgári Kisgazdáknak számos észrevétele és kifogása van a beterjesztett törvényjavaslattal szemben. – Mi, Polgári Kisgazdák úgy véljük, hogy egy köztestületnek, annak tagjainak nincs, és nem lehet olyan felhatalmazása, amely arra jogosítaná őket, hogy közvetlenül belenyúljanak a tulajdoni viszonyokba. Attól tartunk, hogy egy jól körülhatárolható kisebbség a földforgalomban olyan viszonyokat teremt, amely kétségessé teszi az őseinktől örökbe kapott termőföld-vagyon valós értékét és forgalmazhatóságát. – A Polgári Kisgazdák támogatták azokat a törvényjavaslatokat, amelyek azt célozták, hogy a magyar termőföldet megvédjük a külföldi földvásárlótól. Nem szeretnénk most olyan viszonyokat látni, ahol belföldi földvásárlók szereznék meg áron alul a birtokaik növelése céljából a magyarok termőföldjét. Az az álláspontunk, hogy a mostani, a földtulajdont közvetlenül érintő törvényjavaslat, a magyar emberek milliós nagyságrendű sokaságát kiszolgáltatott helyzetbe hozná, és ez nem szolgálja a termőföld védelmét. A földbizottságok rendezetlen helyzetét meg kell oldani, de a javaslat megtételére az arra hivatott minisztérium az illetékes. (KPE)

A kép forrása: velovebalaton.hu

Egy polgári kisgazda írja:

3 200 településen egy szűk körnek, a helyi földbizottság (birtokrendezési bizottság) tagjainak lesz lehetősége eldönteni, hogy ki vehet, és ki nem vehet termőföldet. Szerencsétlen dolog lenne, ha Magyarországon 3 200 „döbrögi báróság” alakulna ki.

Gyakorlatilag a döntés ellen nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség, mert a tervezet által megengedett bírói út kizárólag csak eljárási hiba esetén lehetséges. A bíróságok majd csak új eljárásra utasíthatnak, megjelölve az eljárási hibák kijavítására irányuló szempontokat, de szakértőket nem hallgathatnak meg, és érdemi döntést nem hozhatnak.

Ugyanakkor a törvényjavaslat 7. paragrafusa a helyi földbizottságot, mint „szakértőt”nevesíti.

Az eddig írtak jogász, közigazgatási jogász, alkotmányjogász véleményét igénylik.

Közgazdaságilag még érdekesebb a dolog:

A politika szintjén lehet és kell is nevesíteni azokat a társadalmi csoportokat, akiket érdemes termőföldhöz juttatni.

A kép forrása: behir.hu

Ők mindenképpen a helyben lakó és gazdasági haszonállat-tartásból és növénytermesztésből megélni akaró emberek, akik ráadásul hajlandók lennének arra, hogy a gazdasági versenyképességüket különféle gazdasági célú szövetkezésekkel növeljék.

Az Európai Unióban előbb, vagy utóbb ki fognak alakulni az egységes földpiaci viszonyok, mint ahogyan a munkabérek és az alapanyag árak is egymáshoz közelítenek.

A kép forrása: agrinform.hu

Ezt a politikai szándékot érdemes segíteni állami preferenciákkal és minden lehetséges pénzügyi támogatással, amelyek az egyén birtokméretének a növekedésével fokozatosan elvékonyodnak, majd további birtoknövekedés esetén egyre súlyosabb birtokszerzési illetékfizetési kötelezettségbe csapnak át.

A kép forrása: kwizda.hu

Ez egy olyan indirekt gazdaságszervezési eszköz, amely egyfelől szolgálja azt, hogy a helyben lakó földnélküliek termőföldet vegyenek, és a helyi kis-birtokok megerősödjenek, de a nagyobb birtokok már ne, vagy csak rendkívüli hátrányokkal tudjanak tovább növekedni.

A helyi földbizottságok rendszere az elmúlt négy esztendőben nagyon nehézkes és ellentmondásos volt.

A parancsuralom nem képes pótolni az egészséges piaci viszonyokat.

Akár akarjuk, akár nem, az Európai Unióban előbb, vagy utóbb ki fognak alakulni az egységes földpiaci viszonyok, mint ahogyan a munkabérek és az alapanyag árak is egymáshoz közelítenek. Ezt a folyamatot nem lehet megerőszakolni. Legutóbb valami hasonlóval talán a kommunista diktatúrák próbálkoztak, de akkor sem sikerült, mert járási párttitkár mondta meg, hogy be kell menni a tsz-be, majd lett a szűkösen boldogulni tudó tsz-tag, meg jómódú tsz-arisztokrácia.

Ugyanakkor helyesen látják a törvénymódosító javaslat előterjesztői azt, hogy a 2013-ban útjára indított földforgalmi törvény a maga korában időszerű volt, mert a földvásárlási moratórium megszűnése miatt akkor másképp nehéz lett volna megvédeni a magyar termőföldet, és ez mára már időszerűtlenné vált, más eszközökre van szükség. (Forrás: egy polgári kisgazda gondolatai)