Az öntözési pályázatokhoz segédlet és építési normagyűjtemény vehető igénybe

MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

Az öntözési beruházások költségkalkulációjához nyújt segítséget az az építési norma-költség gyűjtemény, amelyet most a Magyar Államkincstár tett közzé az elektronikus felületén.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat támogatási kérelem benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2020. augusztus 3. napjáig van lehetőség. A kifizetési kérelmek benyújtásához összeállított segédlet és az építési normagyűjtemény elérhető a Kincstár elektronikus felületén. A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak. (Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

A Polgári Kisgazdák szakértői változatlanul fontosnak tartják az öntözésfejlesztést. A pályázatok sikeressége érdekében elengedhetetlen a lehető legpontosabb költségkalkuláció. A normagyűjtemény ehhez nyújt elengedhetetlen segítséget. A víz az emberi lét alapja. Az összes ókori társadalom kezdetét, fejlődését és végét is a víz határozta meg. Később az egyoldalú öntözéses gazdálkodás hatására a talajok kezdtek tönkremenni, és egyre nagyobb mértékűvé vált a sivatagosodás. Ezt követően, amilyen látványosan jöttek létre a fejlett ókori társadalmak, ugyanolyan látványosan el is tűntek.  Ezért nagyon lényeges szakmai kérdés az, hogy az öntözéses gazdálkodást választó földművesek mennyire képesek odafigyelni a termőtalaj levegő-, tápanyag- és szervesanyag-gazdálkodására, valamint az ezen alapuló talajlakó mikroorganizmusok optimális életfeltételeire.

A fejlett társadalmak segítségül hívják a célszerű vízgazdálkodást segítő jogi szabályozást, azért, hogy lehetőleg az előnyös tulajdonságok kerüljenek fölénybe a hátrányokkal szemben. Az Európai Unió víz-keretirányelve lehetővé teszi, hogy a Kárpát-medence egészét egy vízgazdálkodási- és természetföldrajzi egységként a mainál kedvezőbb vízgazdálkodási helyzetbe hozzuk. Az igazán nagy előrelépés az lenne, ha a döntéshozók felismernék, a Kárpátok hegyvonulatával körülölelt gazdasági térség, egyben természetföldrajzi egység is, és ez akkor működik hatékonyan, ha a gazdaság makro-ökonómiai keretei jól illeszkednek a természetföldrajzi adottságokhoz. (KPE)