Az önkormányzatok is csak a jogszabályi keretek között szerződhetnek a lakásokra!

Forrás: Depositphotos

A Miskolci Járásbíróság előtt folyamatban lévő per bírája megkereséssel élt a Kúria Önkormányzati Tanácsához, egyidejűleg felfüggesztette a per tárgyalását.

Az ügy előzménye, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásbérleti szerződést kötött, és ebben kötelezték a bérlőt, hogy közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú nyilatkozatot tegyen a lakás kiürítésére a bérleti jogviszony bármely okból való megszűnése esetére.

Az Önkormányzat később felmondta a bérletet, ezért a bérlő keresettel élt a bírósághoz, mind a felmondás, mind a közjegyzői okiratban foglaltak érvénytelenítése iránt.

A bíróság álláspontja szerint egyetlen jogszabály sem hatalmazta fel az Önkormányzat alperest arra, hogy a fenti közjegyzői okirathoz kösse a bérleti szerződést, tehát azon helyi rendelet, mely ezt előírta, nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.

Az Önkormányzat a szerződéses szabadságra hivatkozva adott be védekezést.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a bírói indítványt megalapozottnak találta mivel a hatályos jogszabályok nem adtak lehetőséget az Önkormányzatnak arra, hogy külön követelményhez / közjegyzői okirat / kösse a bérleti szerződés érvényességét.

Hangsúlyozták / és ez igen lényeges! / hogy nem a közjegyzői okirat igénylése jogszerűtlen, hanem annak önkormányzati rendeletben történő előírása. / Meg kell jegyezzem, ezen rendeletet az eljárás alatt hatályon kívül helyezték/

Mi, Polgári Kisgazdák is figyelemmel olvashatjuk a mindenkire kötelező kúriai döntést, mert ez is rávilágít arra, hogy nem csupán az állampolgárokra, minden szervezetre is vonatkoznak a hatályos jogszabályok!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő