Az Európai Parlament és Tanács 2009/128/EK irányelve a növényvédő-szerek fenntartható használatáról

A kép forrása: agroforum.hu

A környezettudatos növényvédelem érdekében történő fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke értelmében minden tagállamnak Nemzeti Cselekvési Tervet (NCST) kell kidolgoznia. Ez Magyarországon 2012-ben megtörtént, ennek a felülvizsgálata zajlik jelenleg.

A kép forrása: agroforum.hu

A dokumentumban konkrét célokat, intézkedéseket és ütemterveket állapítanak meg a növényvédő szerek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak és kifejtett hatásainak csökkentésére, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések, vagy technológiák kifejlesztésének és bevezetésének ösztönzésére annak érdekében, hogy csökkenjen a növényvédőszer-használat mezőgazdasági eredetű kockázata. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a tervezet jelenleg még nem tükrözi a magyar növényvédelmi bizottság és az minisztérium hivatalos álláspontját. Az Agrárminisztérium most a környezet-biztonság és a növénytermesztők érdekeinek az összehangolásán munkálkodik. (NAK/Görög Róbert)

A kép forrása: agroforum.hu

A Polgári Kisgazdák remélik, hogy hogy a környezetvédelmi és a termelői érdekek összehangolása sikerülni fog egy egységes környezetgazdasági szabályozás keretében. (KPE)