Az egyházi és nem állami fenntartású köznevelési intézmények, gyermekvédelmi szolgáltatók támogatása

A kép forrása: polgarportal.hu

Tárgyában, céljaiban összefüggő rendeleteket alkotott a Kormány 2023. márciusában.

A 70/2023.sz.  kormányrendelet  az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményekben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési  támogatásokról rendelkezik.

Az illetékes vármegyei igazgatóság hivatalból dönt a kiegészítő támogatásokról, ezt 2023. január-április hónapokra előlegként kell folyósítani, majd utána havonként.

A támogatások fajlagos jogcímeit összegét a részletes mellékletek tartalmazzák.

A 74/2023. sz. kormányrendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló  489/2013.sz. kormányrendeletet módosítja.

Bérkompenzáció jár az ellátotti  létszám ,a feladategység, stb. alapján. A folyósításra hivatalból kerül sor.

A fajlagos összegeket részletes bontásban / falugondnok, étkeztetés, hajléktalanok ellátása, stb. stb. / a mellékletben tüntették fel.

Fontosnak tartom, hogy az adott területen dolgozó  érdekeltek, főleg persze a Polgári  Kisgazdák  az új, hivatalos számadatok áttanulmányozása után hozzák meg döntéseiket, végezzék  munkájukat!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő