Az egyéni tanulói munkarendről

Fotó femina.hu

Lassan el kell gondolkodnia szülőknek arról, hogy gyermekük miként, hogy folytassa tanulmányait. Ennek során érdemes figyelembe venni az Alkotmánybíróság közelmúltban meghozott, IV/921/2022. számú  döntését.

Az alapügy előzménye: az indítványozó gyermeke az általános iskola  első négy osztályát magántanulóként végezte.

Kérelmet terjesztett elő az Oktatási Hivatalhoz, és  ebben kérte, hogy az 5. osztályt is magántanulóként folytathassa a gyermek, mert sajátos helyzete,jó tanulmányi eredménye alapján ez indokolt lenne, a törvényi feltételek fennállnak.

Az Oktatási Hivatal megkeresések után hozta meg döntését, a kérelmet elutasította.

A határozat ellen előterjesztett keresetet a Törvényszék elutasította, mert az Oktatási Hivatal három olyan szervet is megkeresett, ahol ismerték a gyermek körülményeit, tehát  döntése indokait megalapozta.

A döntés elleni felülvizsgálati kérelem befogadását a Kúria utasította el.

Az indítványozó ekkor fordult az Alkotmánybírósághoz, mert véleménye szerint a döntés  sérti gyermeke nevelésének megválasztásához fűződő jogait.

Az Alkotmánybíróság elutasította az alaptörvény-ellenesség megállapítására és megsemmisítésére irányuló panaszt, a korábbi döntéseket megalapozottnak találta.

Tudni kell, hogy magántanuló csak alapos indokkal lehet egy gyermek: egészségi állapot, kiemelkedő sportolói elfoglaltság , stb. alapozhatja csak meg.

A Polgári Kisgazdáknak, de reményeim szerint minden magyar embernek fontos a gyermekek testi és lelki fejlődése. Kövessük a jogszabályokat, járjunk el úgy, hogy a gyermeknek legyen a  legmegfelelőbb a tanulmányok folytatásának módja.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő