Az egészségügyi törvények jogharmonizációját biztosító törvény

Fotó: Shutterstock

A benyújtott törvényjavaslat számos hatályos törvény módosítását tartalmazza, ezzel megteremtve a koherens jogi környezetet valamint a jogharmonizációs illeszkedést és a jogalkalmazás előmozdítását.

Az új európai uniós orvostechnikai szabályozás már 2017-ben hatályba lépett, teljes körben 2022. május 26-tól kell alkalmazni az in vitro  orvostechnikai eszközök vonatkozásában. Az uniós szint  közvetlenül hatályosul, nem kell átültetni, de az  eljárási szabályokat ezen törvénymódosítással lehetett megfeleltetni  a módosulásnak.

Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatosan az uniós aktus  megszegői a l5  pontban felsorolt esetekben szankciókra számíthatnak, ha megszegik az előírásokat.

Jelentős, és az érintettek számára igen kedvező változás a kötelező egészségbiztosítási ellátások körében a csecsemőgondozási díjra való jogosultság körének újbóli szabályozása,mely jelentősen kibővíti azon kört, ami a 365 napos biztosítási időbe beszámít!

Pontos meghatározásra került, hogy cselekvőképes személyeken mely feltételek fennállta esetén végezhetnek  egészségügyi kísérleteket.

Felhatalmazást kapott a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az embereken végzett orvostudományi kutatások engedélyezési, bejelentési eljárásának részletes szabályait.

Ugyancsak felhatalmazást kapott az illetékes miniszter, hogy rendeletben rögzítse az egészségügyi szolgáltatásokkal, az orvostechnikai  eszközökkel és az in vitro  diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos  eljárásokat, feladatokat, továbbá a közétkeztetéssel kapcsolatos egyes szabályokat.

Az egészségügyi alapellátásban szintén a Kormány kapott felhatalmazást, hogy a praxisközösségek kialakításának szempontjait, az együttműködésükre és tevékenységükre vonatkozó koordinációs szabályokat rendeletben állapítsa meg.

A  félreértések  elkerülését szolgáló, pontosító jogszabály az egészségügyet erősíti,  az állampolgárok számára biztonságosabb ellátás nyújtását szolgálja, ezért a  Polgári Kisgazdák támogatják elfogadását.

Az új törvény döntő részében 2022. január elsején, kisebb részben 2022. május  26-án lép majd hatályba.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő