Az átláthatóság egy legitim és demokratikus elvárás

Fotó origo.hu
Ezt az állítást több nemzetközi fórum mellett az Európai Unió Bírósága is elismeri.

A Bíróság megerősítette, hogy megkülönböztethető a civil szervezeteknek egy olyan csoportja, amelyek – céljaikra és eszközeikre tekintettel – képesek a közéletre és a nyilvános vitára jelentős befolyást gyakorolni.

Egyetértés van a magyar kormány és a Bíróság között abban is, hogy ezen szervezetek finanszírozásának átláthatósága mindannyiunk érdeke, vagyis közérdek.

A vita Magyarország és Brüsszel között tehát eddig sem a kitűzött cél, hanem az eszközök megválasztása körül folyt.

Mindezekre figyelemmel, tudomásul véve és tiszteletben tartva a Bíróság korábbi döntését, a Kormány az Átláthatósági törvény hatályon kívül helyezésével egy időben új, az európai uniós joggal konform szabályozás megalkotására tesz javaslatot, amely ennek az eszköznek a módosításával megnyugtató módon rendezi a konfliktust. Ez a javaslat semmivel sem ró nagyobb terhet a civil szervezetekre az eddigieknél és nem kér többet, mint ami korábban is elvárás volt: transzparens működést.

A civil szektor ma virágzik hazánkban: jelenleg több mint 60 000 nem-kormányzati szervezet működik Magyarországon. Kiemelt társadalmi szerepük miatt alapvető közérdek fűződik ahhoz, hogy értékteremtő tevékenységük átlátható legyen.

Sajnálatos, hogy míg számunkra az átláthatóság elve egy elérendő cél, addig a baloldal már megint szankciókat és más rémképeket lát a benyújtott javaslatban.

Sokszor farkast kiáltottak már, ami eddig sem jött. Most se fog.
Forrás: Varga Judit facebook oldala