Az anyakecskék után is jár átmeneti támogatás! Így lehet pályázni

Fotó magro.hu

Megjelent az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti átmeneti támogatás igénybevételéről szóló 92/2020. (IX. 16.) számú Kincstári Közlemény.

Az elsődlegesmezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait isfigyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 100.000 euró mértékű átmeneti támogatást jogosultak igénybe venni – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő az anyakecske tartásához 2020. évben kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehetnek igénybe, a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmenetitámogatási keretének összegéig.

 

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében az átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2020. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart – tájékoztat az agrárkamara.

Az átmeneti támogatás mértéke 8 200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

 

Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz. Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

 

Az átmeneti támogatási kérelem a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

  1. szeptember 21. 00:00:00 és 2020. október 30. 23:59:59

között nyújtható be, mely határidő jogvesztő.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2020. október 30-án 23:59:59-ig van lehetőség.

A kérelmezőnek az átmeneti támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és az átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

A Kincstár által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le. A Kincstár 92/2020. (IX. 16.) számú közleménye itt, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján érhető el.

Forrás: NAK, agroinform.hu