Az államfői kegyelem

Fotó Novák Katalin Facebook oldala

A közelmúltban jelentős helyet kapott a honi médiában, hogy köztársasági elnökünk egy 13 /!/ éve tartó büntető eljárás több vádlottját elnöki eljárási kegyelemben részesítette.

A világ szinte minden országában az államfőt megilleti a kegyelmezés joga, így van ez Magyarországon is. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen, az igazságügyi miniszter ellenjegyzésére van szükség, de rendkívül ritka az olyan alkalom, amikor ezt ne kapná meg az elnöki döntés.

A köztársasági elnök soha nem köteles döntését megindokolni, sem az elutasítást, sem a kedvező elbírálást. Arra sem köteles, hogy döntését nyilvánosságra hozza.

Természetesen a kegyelem gyakorlására csak büntető ügyekben kerülhet sor, polgári, közigazgatási ügyben a köztársasági elnöknek semminemű jogosultsága nincs!

Büntető ügyekben  lehet eljárási kegyelmet gyakorolni, tehát ez azt jelenti, hogy az ügy tovább nem folytatható, büntetlennek számít az érintett személy. Mód van végrehajtási  kegyelmet adni, ami a jogerősen kiszabott büntetés egészének vagy egy részének az elengedését jelentheti. Változatos lehet az elbírálás, a teljes elengedéstől  az részlegesig, a végrehajtási  fokozat enyhítésének előírásáig, stb.

A kegyelem nem érinti az arra jogosultak polgári jogi igényét! /Persze ilyenkor nehéz helyzetben van a polgári bíróság, hiszen gyakorlatilag a büntető bíróság feladatát kell átvennie abban a részben, hogy megállapítsa: felelős-e és milyen mértékben a kegyelemben részesült személy?/

A rendszerváltozás óta eltelt időt áttekintve azt állapíthatjuk meg, hogy a köztársasági elnökök  igen mérsékelten, ritkán  éltek a kegyelmezés jogával, fenntartva tehát, hogy az egy egyedi, rendkívüli jogosultság.

A konkrét ügyre visszatérve : az emberek véleménye megosztott a vádlottak cselekményét és a kiszabott igen magas ,nem jogerős büntetés mértékét illetően is. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy indokolatlannak, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy több mint tíz évig tartson egy olyan büntető ügy elbírálása, melyben a vádlottak nem rejtőztek el, nincsenek szökésben, nem kellett évekig várni  külföldi megkeresésekre adandó válaszra, tehát semmi  nem gátolta a döntés meghozatalát. A kegyelmi kérvény elbírálása során mindezekre is rávilágított a köztársasági elnök, ezért /is/ tartják azt helyesnek a Polgári Kisgazdák.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő