Az Alkotmánybíróság ismét leszögezte, hogy nincs lehetősége a korábbi bírósági eljárások felülmérlegelésére

Fotó Szekelyfold.ma

Érdemi vizsgálat nélkül, formai okokból került sor egy alkotmányjogi panasz elutasítására.

Az eljárás még egy  2013-as halálesettel, majd évekig tartó pereskedéssel, első- és másodfokú ítélettel kezdődött.

Az eljárásban el kellett számolni a két testvér között a szülők forintban és euróban  lévő jelentős összegű számláját. Ráadásul a beperelt testvérnek  – részben – közös számlája volt az örökhagyóval.

Bonyodalomra adott okot az is,hogy a szülők nem sokkal egymást követően hunytak el.

Felmerült a különvagyon kérdése is.

A két bíróság egyaránt marasztalta az alperest a felperes javára,de eléggé eltérő mértékben.

A felperes kezdeményezte az alkotmánybírósági eljárást. Ebben az eljárt bíróságok számszaki hibájára hivatkozott, de ennek indokait nem vezette le.

Az Alkotmánybíróság a kérelmet elutasította,  újólag, sokadszor rögzítette : nincs joga és lehetősége a korábbi eljárások felülmérlegelésére! Idézem: önmagában a bíróságok által elkövetett vélt vagy valós  jogszabálysértések nem adhatnak alapot alkotmányjogi panasznak. Egyébként az Alkotmánybíróság burkoltan negyedfokú bírósággá válna,.”

Lehet, hogy az érdekeltnek fájdalmas, sérelmes a döntés, de mindenkinek tudomásul kell vennie az Alkotmánybíróságra vonatkozó előírásokat, ezt tesszük mi, Polgári Kisgazdák is.

 

Dr. Bakos Zoltán