Az agrárium mérethatékonysága döntően befolyásolhatja az ágazat fejlődését

A kép forrása: agroforum.hu

Szaktudás, modern technológia és mérethatékonyság – e három tényező határozhatja meg a hazai agrárium fejlődésének jövőbeli irányát és lendületét. A fiatal agrárszakembereket támogató K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat ezért idén az agrárium mérethatékonyságának fokozására fókuszál:

A pályázaton a mester és PhD képzésben részt vevő fiatal agrárszakemberek az ágazat méret-hatékony fejlődésére, az alapképzéses hallgatók pedig az élelmiszerpazarlás megállítására tehetnek javaslatokat. A K&H Csoport, felelős vállalatként az elmúlt években számos kezdeményezést indított – többek között – a fiatalok oktatása és a környezetvédelem területén, így bizonyítva elkötelezettségét a hosszútávon fenntartható fejlődés mellett. Ennek része a 2015-ben életre hívott K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat, melyet a K&H az ágazat jövőbeli technológiáit és lehetőségeit felismerő agrárszakemberek támogatására idén ősszel is meghirdet. Az idei fókusz az ágazat közgazdasági fenntarthatóságán és a mérethatékonyságon van. –  „Magyarországon a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hagyományosan kiemelt nemzetgazdasági ágazatnak számítanak. Ahhoz azonban, hogy ez továbbra is így maradjon, elengedhetetlen az ágazat fiatalítása, ugyanis jelenleg a 65 évnél idősebb gazdák vannak a legnagyobb arányban (30%), miközben az agrárszakemberek mindössze 5%-a 35 évnél fiatalabb. Márpedig az ágazat elöregedése sajnos azzal is együtt jár, hogy nem tudjuk kihasználni az agrárgazdaságban, azon belül is a mérethatékonyságban és új technológiákban rejlő lehetőségeket” – hívta fel az agrárium egyik aktuális problémájára a figyelmet Tresó István, a K&H Agrárfejlesztési főosztály vezetője. – A fenntartható termelésnek a szaktudáson és a modern eszközigényen túl a mérethatékonyság is feltétele, azaz, hogy hogyan lehet a legjobban kihasználni az adott birtokméretet és szerkezetet attól függően, hogy milyen kultúrát termesztünk rajta. „Az ágazat további fejlődése érdekében arra van szükség, hogy a gazdák ne csak a következő termelési ciklust tudják finanszírozni, hanem az új beruházásokkal fejleszteni, bővíteni, hatékonyabbá tenni legyenek képesek a gazdaságot. Mindez, méret hatékony termelés nélkül nagyon nehezen kivitelezhető, főként annak tükrében, hogy a különféle növényi kultúrák hektáronkénti jövedelemtermelő képessége jelentősen eltér” – mondta el Tresó István. – A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra az elmúlt három évben összesen 15 felsőoktatási intézmény 207 tehetséges hallgatója nyújtotta be szakmai munkáját, akik közül 29-en kaptak anyagi és szakmai támogatást tanulmányuk és kutatómunkájuk folytatásához. A Bank a legfiatalabb szakembereknek is lehetőséget biztosít, így az alapképzésben részt vevő hallgatóktól azt várja, hogy engedjék el a fantáziájukat és mutassák be, milyen megoldásokat látnak az élelmiszerpazarlás megállítására. A pályázatra 2019. február 17-ig lehet jelentkezni. –A részletek az alábbi linken érhetők el. (Forrás: agroinform.hu, K&H Bank Zrt.)

A Polgári Kisgazdák változatlanul vallják Széchenyi Istvánnak azt a gondolatát, hogy egy ország, egy nemzet, gazdasági erejét a „kiművelt fők milliói” határozzák meg alapvetően. A magyar mezőgazdaság gazdasági ereje nem csak a kiváló termőhelyi adottságokban rejlik, hanem az azt kiaknázni képes alkotó ember szellemi erejében is.

Hiába a kedvező időjárás, az optimális csapadék-eloszlás és a mikroorganizmusok által létrehozott talajélet gazdagsága, ha az ember nem képes az ezt kibontakoztatni képes agro technológiát megszervezni, megvalósítani és működtetni.

Magyarországon a szövetkezés lehet a birtokszerkezet jobb, – a kistulajdonosi kör megtartását is szolgáló – a gazdálkodás eredményessége szempontjából is legkedvezőbb megoldás.

A korfa az agráriumban elöregedést mutat. A Polgári Kisgazdák változatlanul szorgalmazzák a kistelepüléseken élő fiatalok körében az élményszerű és a gyermekek életkorához igazított mezőgazdasági alapismereti oktatást 10 esztendős életkor fölött.

A Polgári Kisgazdáknak változatlanul az az álláspontjuk, hogy azok a fiatalok, akik a kistelepülésükön helyben szeretnének maradni, ott házat építeni, és családot alapítani, minden segítséget kapjanak meg a földművessé váláshoz és a termőföld-tulajdon szerzéséhez.

Mára már teljesen egyértelmű, hogy nem elég csak az agráriumból élő családokból az utánpótlás, a falusi fiatalokat is képezni kell, ráadásul úgy, hogy felkészültek legyenek a mezőgazdaság XXI. századi kihívásainak a teljesítésére.

 

Terjedelmi okok miatt ez a cikkünk most külön függelékben tárgyalja a magyar mezőgazdaság jellemző agrárgazdasági adatait.

 

 

 

 

 

 

Birtokszerkezet Magyarországon

 

1885.

 

Gazdaságok száma Összes terület
Törpebirtok 5 kh (2,9 ha) alatt 53,6 5,8
Kisbirtok 5–100 kh (2,9–57,5 ha) 45,4 45,5
Középbirtok 100–1000 kh (57,5–575,5 ha) 0,8 15,4
Nagybirtok 1000 kh (575,5 ha) felett 0,2 32,3
Összesen 100,0 100,0

 


A földtulajdonosok 1%-a rendelkezett az összes terület csaknem felével. A törpebirtokosok – azaz a földterületet alig birtokló kisparasztok, a jobbágyok utódai – ugyanakkor csak igen kevés földdel rendelkeztek.

 1935.

 
Törpebirtok 5 katasztrális hold (2,9 ha) alatt 72,4 10,1  
Kisbirtok 5–100 katasztrális hold (2,9–57,5 ha) 26,8 41,8  
Középbirtok 100–1000 katasztrális hold

(57,5–575,5 ha)

0,7 18,2  
Nagybirtok 1000 katasztrális hold (575,5 ha) felett 0,1 29,9  
Összesen 100,0 100,0  

 

A Kisgazda Mozgalmat megalapító Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1920-ban kiosztottak 533 ezer 488 hektár termőföldet, ami az akkori nagybirtokok terület arányában 10 százaléknak felelt meg. Ez, az 1935. évi termőföld-tulajdonosi statisztikát tekintve javított az 1885. évi állapotokon, de messze nem volt megfelelő megoldás. (Forrás: www.bibl.u-szeged.hu/ha/gazd/index.html – Magyarország a XX. században).

1968-ban a Magyar Állam tulajdonában volt több mint másfél millió hektár termőföld, ma ennek alig a harmada van, de a Földet a gazdáknak programot megelőzően 600 ezer hektár volt.

1968-ban magas volt a szövetkezeti tagság tulajdonában álló termőföld aránya, 3 millió 954 ezer 992 hektár. Ennek jelentős része 1989-re szövetkezeti tulajdonná lett. Ugyancsak szövetkezeti tulajdonná lett a Magyar Állam termőföld-tulajdonának jelentős része. (Forrás: Dr. Romány Pál – SZIE – Gödöllő).

Közvetlenül a kárpótlási folyamatok megindulása előtt, 1989-ben már csak 216 ezer 146 hektár volt az állami tulajdonú termőföldek aránya. Ez nőtt 600 ezer hektárra a kárpótlás során vissza nem igényelt területekkel. 1989-ben a szövetkezeti tulajdonban 3 millió 471 ezer 311 hektár volt, amíg a szövetkezeti tagok tulajdonában 1 millió 991 ezer 734 hektár.

2010-ben a gazdasági szervezetek használatában volt 2 millió 191 ezer 548 hektár, az egyéni gazdaságok tulajdonában pedig 2 418 ezer 537 hektár. 2010-ben az összes termőterület 52 és fél százaléka volt az egyéni gazdaságok használatában.

2016-ban a gazdasági társaságok használatában volt 1 millió 945ezer  917 hektár, az egyéni gazdaságok használatában volt 2 millió 724 ezer 350 hektár.

2010 és 2016 között az egyéni gazdaságok földhasználata 52, 5 százalékról 58, 34 százalékra nőtt, megközelítve a 60 százalékot, és még távol a tervezett 80 – 20 százalékos egyéni gazdaság – gazdasági szervezet aránytól.

2010-ben 561 ezer 166 darab egyéni gazdaság volt. 2013-ban 479 ezer 166 és 2016-ban 421 ezer 870.

2010 és 2016 között az egyéni gazdaságok átlagos termőföld-területe négy és fél hektárról öt és fél hektárra növekedett. (Forrás: AKI)

Az egyéni gazdaságok tulajdonosai között zömmel azok a regisztrált földművesek, akik 2 500 négyzetméternél (0. 25 hektár) nagyobb termőföldön gazdálkodnak, azaz most az egyéni gazdaságok tulajdonosainak a közel fele, mintegy 200 ezer fő a regisztrált földműves 2018-ban. (Forrás: AM)

Napjainkban

2017-ben az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának az értéke 427 milliárd euró volt, ami 5,2%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A növekedés főként drágulásból adódott, a növénytermesztés kibocsátása összességében 2,0, az állattenyésztésé10%-kal nőtt. A termelésvolumene gyakorlatilag megegyezett az előző évivel. Magyarország az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának 1,9%-át állította elő. Magyarországon az előzetes adatok szerint a mezőgazdaság a bruttó hazai termék (GDP) termeléséhez 3,3%-kal járult hozzá 2017-ben. – A bruttó hozzáadott értékből 3,9%-ot adott az agrárium, a beruházásokban 4,8, a foglalkoztatásban 5,0% volt az aránya.

Gépesítés

Magyarországon a gazdálkodók 152 milliárd forint összeg értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket, miközben az alkatrészforgalom 44 milliárd forint volt 2017-ben. Az alkatrészek eladása 2013 óta folyamatosan nő. A precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó eszközök iránti kereslet növekedése szerepet játszik a géppiac bővülésében. Ugyanakkor továbbra is érezhető a kettősség, vagyis hogy termelői oldalról egyaránt keresettek a korszerűbb, modernebb, valamint az alacsonyabb beruházási igényű, egyszerűbb gépek. A 2017. évi gépberuházások értékének 59 százalékát az erőgépek adták, ezen belül a traktorok 59, a kombájnok 24, az egyéb erőgépek pedig 17 százalékkal részesedtek. 2017-ben 2864 darab kerekes traktor talált gazdára 52,8 milliárd forint összeg értékben. (Forrás: AKI)

Agrotechnika – öntözés – jégkár-elhárítás

Az agro technológia további rejtett tartalékai a termőföld talajélet szempontja szerinti, optimális fizikai kémiai állapotában van. Ehhez a talajművelésnek biztosítani kell az aktív gyökérzónában az ideális víz-levegő arányt. A víz alapvető fontosságú. Ehhez az öntözhető területek 1976-os 390 ezer hektáros térméretét ismét meg kell közelíteni a mostani mintegy 100 ezer hektárról elrugaszkodva. Fontos a víztakarékos öntözési módok elterjesztése, például az ültetvényekben a csepegtető öntözés alkalmazása. Jelentős vívmány a talajgenerátoros jégkár-elhárító rendszer kiépítése.