Áttörés a magyar agrárium digitalizációjában

Fotó: agrodron.hu

Elfogadta a Kormány a Digitális Agrár Stratégiát (DAS)!

A magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) kormányhatározattal hivatalossá vált Magyarország Digitális Agrár Stratégiája. A stratégia a Digitális Jólét Program részeként készült el, szakmai és civil szervezetek bevonásával.

A kormány a stratégia megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

–    A korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében támogatni a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, ezért felhívja az illetékeseket, hogy tekintsék át a célok megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési („Okos Gazda”) programok indítását, valamint a digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását és a mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár Akadémia működésének lehetőségét. Ezeken túl az agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségét, a mezőgazdaság digitális átalakulásának elősegítése érdekében.

–    Az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelést segítő adatainak térítésmentes hozzáférhetővé tételét a mezőgazdasági termelők részére, a földfelszíni mérőhálózat megújítását, fejlesztését.

–    A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak térítésmentes hozzáférhetővé tételét a mezőgazdasági termelők részére.

–    „Okos Tesztüzemi Rendszer” kialakítását a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban, mely digitális eszközökkel követi a mezőgazdasági üzemi folyamatokat térben és időben, csökkenti az adminisztratív terheket és vizsgálja a digitális átállás versenyképességi hatásait.

–    „Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ” létrehozását, mely gyűjti, feldolgozza az agráriumban keletkezett, a társadalom számára hasznos adatokat. Az ágazati adatintegráció támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomonkövethetőségét.

–    „Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását, amely élelmiszerlánc vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként biztosítja az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést.

–    Az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok rövidítését.

–    A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítését (GNSS) és bővítését, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztését, támogatja annak ingyenessé tételét.

–    Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozását a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében.

–    A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztését, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrár-mintagazdasággá történő fejlesztését.

–    Digitális Élelmiszeripari Stratégia kidolgozását.

Forrás: agrotrend.hu / NAK