Anyakönyvi pontosítások

forrás: https://leveltarimozaikok.bparchiv.hu/tag/anyakonyv/

Az anyakönyvek pontos vezetése az állami nyilvántartások, de az állampolgárok szempontjából is  alapvető fontosságú.

Egy új kormányrendelet kifejezetten is kimondja, hogy az anyakönyvezésre kizárólag a magyar helyesírás szabályai szerint kerülhet sor.

Földrajzi nevek bejegyzése esetén csak a magyar ábécé 44  betűjét lehet használni. A személynevek esetében a szabályozás annyival megengedőbb, hogy az ä betű használata is megengedett.

Kivételt képeznek a nemzetiségi nevek, ahol az eredeti írásmód is használható.

Adateltérés esetén az anyakönyvvezető az érintett értesítése mellett teszi meg a szükséges intézkedéseket.

A Polgári Kisgazdák helyeslik, hogy – a nemzetiségek jogait nem csorbítva – a magyar helyesírás, betűhasználat érvényesüljön ezen a területen is.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő