Állítsuk meg a bürokráciát!

magyarforum.hu

Valamennyien tapasztaljuk, hogy magánszemélyként, társadalmi vagy gazdasági szervezet tagjaként rendszeresen kapunk különféle hatóságoktól, szolgáltatóktól felhívásokat, tájékoztatásokat. Önmagában ezen ténnyel nem lenne semmi probléma, de számunkra ezek részletessége, oldalszáma indokolatlanul hosszúnak tűnik.

A gyakorlat mondatja velünk, hogy egy oldalas terjedelemben a legtöbb ember elolvassa a hozzá intézett leveleket, de öt, tíz avagy akár ötven oldal esetében lehetséges, hogy hozzá sem kezd, így nem jut el hozzá az információk része sem, amely pedig számára valóban fontos lenne.

Egyre inkább elterjedőben van az a gyakorlat is, hogy egyes szolgáltatások iránti kérelmeket, azok módosításait avagy hatósági ügyintézést, csak igen hosszú formanyomtatványon lehet kezdeményezni. Legtöbbször a kérdések elenyésző része, mely a konkrét ügyben megválaszolandó, és így akár több lapnyi terjedelem is üresen, kitöltetlen marad.

Gyökeres változásokat vezettek be a bírósági eljárásokban és ennek keretében a kereseti kérelmeket, ellen kérelmeket kötelezően csak az előre elkészített nyomtatványokon lehet benyújtani, melyek terjedelme akár húsz, harminc oldal is lehet, ezek esetében is gyakran számos olyan rész akad, mely az adott ügyben nem bír jelentőséggel, a beadáskor is üres.

Így fordulhat elő, hogy teljesen egyszerűnek tűnő ügyben az alperes felé 50 – 60 oldalnyi anyagot postáz a bíróság, mely a keresetlevelet, annak mellékletét, a teljes mértékben részletes tájékoztatót tartalmazza, természetesen papíron.

Társadalmi vagy gazdálkodó szervek esetében a létesüléskor, módosuláskor, megszűnéskor szintén sok oldalas nyomtatványt kell kitölteni és beadni.

Mindannyiunk számára fontos lenne, hogy takarékoskodjunk a papírral, a nyomtatóval, a postaköltséggel és természetesen az idővel, mert ezt a Polgári Kisgazdák a jelen és a jövő nemzedék szempontjából is fontosnak tartják!

Dr. Bakos Zoltán – Kékesi Márton