AKG: kötelező és választható előírások pontról pontra

fotó Biokontroll Kft.

Sok előírást kell betartania annak, aki belevág az agrár-környezetgazdálkodási programba. Segítünk eligazodni.

Múlt héten jelentette be az Agrárminisztérium, hogy megszülettek a döntések az AKG-ban. Az agrár- környezetgazdálkodási programban közel 16 000 gazdálkodó válik 1 millió hektárt meghaladó földterület után évente 117 milliárd forint támogatásra jogosulttá.

A támogatások kifizetéséhez számos előírás kapcsolódik, az alábbiakban az AKG-hoz kapcsolódó alapvető szabályokat foglaljuk össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2021-ben készült összefoglalója és a palyazat.gov.hu-n megtalálható pályázati felhívás alapján. A változásokról folyamatosan beszámolunk az Agroinform.hu Pályázatok rovatában, érdemes figyelemmel követni.

Általános és alapkövetelmények az AKG-ban

 • A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt be kell tartani az általa vállalt előírásokat, így – amennyiben a gazdálkodó sikeresen pályázik az intézkedésre – az AKG előírásoknak 2022.01.01-től meg kell felelni.
 • A gazdálkodók az agrár-környezetgazdálkodási célok elérése érdekében többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A kifizetés feltétele a vállalt tevékenységek, előírások betartása a kötelezettségvállalás 3 éves időtartama alatt. A gazdálkodó által választott tematikus előíráscsoport előírásai mellett az általános és alapkövetelmények (referenciaelemek) betartása minden AKG-ban részt vevő gazdálkodó számára kötelező. Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

Az AKG-ba belépő területeik vonatkozásában minden gazdálkodóra vonatkoznak:

1. A gazdálkodó gazdálkodási naplót köteles vezetni.

2. A kedvezményezettnek képzésen kell részt vennie, kivéve ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben már volt AKG képzésen.

3. Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a kedvezményezett az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg, és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéseként nem fogadható el. Tehát ugyanazon területen nem számolható el az ökológiai másodvetés, illetve ugyanazon növénnyel a VPAKG zöldtrágyázás.

AKG alapkövetelmények (referenciaelemek)

Az AKG-kedvezményezett teljes gazdasága területén betartandó:

 • Kölcsönös Megfeleltetés előírásai és követelményei
 • 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (zöldítés) szerinti minimumkövetelmények

Az AKG-ba vont területeken betartandó:

Tematikus előíráscsoportok alapkövetelményei

Az AKG-ban az alapkövetelményekre (referenciaelemek) és az általános követelményekre (kötelezettségvállalások és követelmények) épülnek az úgynevezett tematikus előíráscsoportok. Az ezekben szereplő előírások tartalmazzák azokat a horizontális, vagy zonális területekre vonatkozó specifikus követelményeket (pl. aszály-érzékeny szántón), amelyek az adott környezeti cél elérése érdekében kerültek kialakításra.

A tematikus előíráscsoportok (TECS) kiválasztásának alapja a földhasználati kategória, amely szántó, gyep, ültetvény és nádas lehet.

A tematikus előíráscsoportok kétféle előírástípusból állnak:

1. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag (kötelező).

2. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése stb.) kezelnek, és amelyekből a kérelmezők szabadon választanak. A kifizetési összeg előírásonként került meghatározásra.

Horizontális tematikus előíráscsoportok előírásai

Horizontális tematikus előíráscsoportok mind a 4 fő művelési kategóriához tartoznak: szántó, gyep, ültetvény és nádas. A TECS-ek az alapcsomagból és az erre ráépülő választható előírásokból állnak. A horizontális előíráscsoportok olyan környezeti fejlesztési igényekre épülnek, amelyek nem kötődnek semmilyen, speciális táji adottsághoz, környezeti, természeti jellemzőhöz, azok az ország bármely pontján értelmezhetőek.

Horizontális szántó földhasználati kategória

Válaszható előírások többletkifizetésért:

 • Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő bevonásával.
 • Középmély lazítás elvégzése a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal.
 • Az alintézkedésbe vont teljes területen – az évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha.
 • Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.
 • Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
 • Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.
 • Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/ méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25%-án, legalább 3 méter szélességben.
 • Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/ méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25%-án, legalább 6 méter szélességben.
 • A vetésszerkezetben legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása.
 • Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.
 • Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve.
 • Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.
 • A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba.

Horizontális gyep földhasználati kategória

 • Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.
 • Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása.
 • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.
 • A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
 • A gyepterület öntözése tilos.
 • Belvíz/időszakos vízállás levezetése tilos.
 • Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 • Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló, öszvér és bivaly legeltethető.
 • Állategység (legeltethető) megléte: min. 0.2 ÁE/ha.

Választható előírások többletkifizetésért:

 • A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
 • Kaszálási korlátozás időben: Kaszálás június 15. után végezhető.
 • Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha,- max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.

Horizontális ültetvény földhasználati kategória:

 • Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.
 • Tilos szennyvíz, szennyvíziszap, szenynyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása.
 • Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
 • Szűkített növényvédőszer-hatóanyag alkalmazása.
 • Gyepes talajfelszín esetén kaszálás legalább évente egy alkalommal.

Válaszható előírások többletkifizetésért:

 • Akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat elvégzése talajtani szakértő bevonásával.
 • Levélanalízis elvégzése.
 • Előrejelzésen – beleértve a szexferomon csapdák legalább 1 db/2 ha sűrűségű kihelyezését – alapuló növényvédelem alkalmazása.
 • Madárodú kihelyezése: 3 db/ha sűrűségben, kihelyezési útmutató alapján.
 • 1 m2/ha hatékony ízeltlábú búvóhely kialakítása.
 • Hagyományos gyümölcsös fenntartása 30-150 db/ha közötti állománysűrűséggel, (szőlőültetvény esetében ez az előírás nem választható).
 • Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.

Horizontális nádas földhasználati kategória

 • Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.
 • Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása.
 • A nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (különösen: szállítás, kihúzás) kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett.
 • A területen nádgazdálkodást kell végezni.
 • A nád rizómájának megsértése tilos.
 • A nádas terület 15- 20%-át 2 évente változó helyen aratatlanul kell hagyni.

Az előírások betartásához kapcsolódó támogatási összegek megtalálhatóak az felhívás 1. sz. mellékletében.

A feltételek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokért érdemes körülnézni az Agroinform Piactér Szaktanácsadás pontjában, ahol növényvédelmi szakirányításhoz, pályázatkezeléshez, talajminta-vételezéshez is találhatóak ajánlatok.

A zonális tematikus előíráscsoportok, Magas Természeti Értékű Területekhez kapcsolódó szabályok az NAK összefoglalójában érhetők el.

Forrás: agroinform.hu