Akár több százezer magyar családot is érinthet az ásott és fúrt kutak jövőbeni sorsa

Fotó: Pixabay

Elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy az ásott és fúrt kutak ügyét a hazai vízgazdálkodás igényeinek is megfelelően szükséges rendezni.

A rendezési kísérlet mindeddig meglehetősen zavarosra sikeredett. A KPE álláspontja – nemcsak ebben az ügyben, más fontos jogi szabályozások kérdésében is – változatlan, nem szerencsés, ha kormánypárti képviselők egyéni törvényjavaslatokat nyújtanak be olyan ügyekben, amelyek vagy széles körben érintik a jogkövető polgárokat, vagy ami még kevésbé kedvező, ha kisebb csoportérdeket próbálnának érvényesíteni.

Az ásott és fúrt kutak ügye széles körben érinti a polgárokat, az Alföld egyes térségeiben alig található olyan terület, ahol nem működtetnének kutakat. A jogszabályi rendelkezésnek tehát ami ilyen széles kört érint, széleskörű előzetes felmérésen, vizsgálaton kell alapuljon. Fontos igény az is, hogy a közvéleményt meg kell tudni győzni arról, hogy a törvény a közösség igényét szolgálja.

Legalább ilyen fontos, hogy a szabályozás áttekinthető és egységes legyen.

Az ásott és fúrt kutakra vonatkozó T/10309 irományszám alatt az országgyűléshez beterjesztett törvényjavaslat tipikusan salátatörvény, amelyben módosításra kerül a vízgazdálkodásról szóló 1995. VII. törvény módosítása is. A 20§ a következőt tartalmazza:

7 bekezdés: Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló hatálybalépését megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító Vizi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Röviden arról van szó, hogy maradt a korábbi szabályozás, de a nyilvánvalóan jelentkező és ez idő szerint megoldhatatlannak látszó problémák miatt jelentős határidő módosításra került sor.

A határidő módosítás álláspontunk szerint lehetővé kell tegye, hogy a jelenleg érvényes törvény számos további pontját is felül lehessen vizsgálni. Az ásott és fúrt kutak ügyében olyan egységes szabályozást kell elfogadni, amely megfelel egyidejűleg a vízgazdálkodás igényeinek, ugyanakkor nem sérti azokat a szerzett jogokat sem, amelyek elvonása most nagyszámú vidéki ember számára gondot jelent. A megoldást azonban nem egyéni képviselői törvényjavaslatokkal, hanem kormányzati szintű döntéssel kell megkeresni. (TKB)