Agrárminisztérium: Szakmai tájékoztató a közvetlen területalapú támogatások év közbeni kedvező változásairól

Fotó Shutterstock

Az Agrárminisztérium tájékoztatja a mezőgazdasági termelőket és az érintett közreműködőket, hogy a Közös Agrárpolitika közvetlen támogatási jogcímeit érintő több előírás már most, év közben kedvezően változik a termelők számára. A módosítások többségének alapja az európai gazdatüntetések által kiharcolt uniós egyszerűsítési csomag.

A kapcsolódó jogszabály-módosítások meg is jelentek, melyek többek között a 10 hektár alatti kistermelőket érintő szankciókra, a vetésváltásra vonatkozó előírások növénytermesztés diverzifikációjával történő teljesíthetőségére, az Agro-ökológiai Programban (AÖP) alkalmazott egyes készítmények 50 méteres biztonsági sávjára vagy a szélerózióval sújtott területek kedvezőbb besorolására vonatkoznak.

Az alábbi fontosabb változások tehát már az idei, 2024. évi kérelmezést és gazdálkodási gyakorlatot is érintik.

1. 10 hektár alatti gazdálkodók adminisztratív tehercsökkentése

A támogatás igénybevétele szempontjából eddig kötelezően alkalmazandó, ún. feltételességi követelményekhez kapcsolódó ellenőrzések és szankciók alól a továbbiakban mentesülnek mindazon mezőgazdasági termelők, akiknek az Egységes Kérelemben (EK) bejelentett támogatható területe nem haladja meg a 10 hektárt. Az intézkedés több tízezer kis gazdaságot érint.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy termelő kevesebb, mint 10 hektáron gazdálkodik, akkor egyáltalán nem kell attól tartania, hogy a feltételesség keretében valamilyen környezetvédelmi vagy éppen állatvédelmi szabály megsértése miatt csökkentené a Kincstár az agrártámogatásait. Ezeket ugyanis ellenőrizni sem fogják nála a támogatásokhoz kapcsolódóan. Viszont arra emlékeztetjük a gazdálkodókat, hogy a hagyományos értelemben vett, támogatásokhoz nem kapcsolódó hatósági vizsgálatok lehetősége nem szűnik meg, a jogkövető magatartás továbbra is mindenkinek állampolgári kötelessége.

2. Az idei évtől a HMKÁ 7 követelményét a vetésváltás mellett a növénytermesztés diverzifikációjával is teljesítheti a gazdálkodó:

– ha a 10 és 30 hektár közötti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő tárgyévben legalább kétféle szántóföldi növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el,

– a 30 hektár feletti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő legalább háromféle növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.

Az EK-ban – amelynek benyújtási határideje idén június 10. – a termelőnek nem kell külön nyilatkoznia arról, hogy a követelményt milyen módon teljesíti. A diverzifikációra vonatkozó egyéb szabályok (vizsgálandó időablak, növénykultúrák különbözősége) megegyeznek az AÖP vonatkozó előírásaival, így az AÖP magasabb szintű diverzifikációra vonatkozó vállalás teljesítésével a gazdálkodó természetesen a HMKÁ 7-et is teljesíti.

3. Azon termelők, akik a Vidékfejlesztési Program (VP) és az idei közvetlen támogatások keretében egyaránt részesülnek területalapú támogatásban (pl. az új rendszer szerinti BISS támogatást és a VP-ből finanszírozott erdősítési támogatást is igénybe veszik), a korábbi szabályozás értelmében kettős szankciórendszer kockázatának voltak kitéve. Nem csak az előző időszakban érvényes kölcsönös megfeleltetési szabályoknak, hanem a 2023-ban elindult új időszakban alkalmazandó ún. feltételességi szabályoknak is meg kellett felelniük. Az egyszerűsítési csomagnak köszönhetően ez kettősség megszűnik! Tehát azok, akiket valamely területük miatt a feltételesség keretében kell ellenőrizni,, mentesülnek a további kötelezettségek alól, amelyek a kölcsönös megfeleltetési (KM) miatt terhelték volna őket.

4. Agro-ökológiai Programban az egyes készítmények használatára vonatkozó 50 méteres biztonsági sáv szabályának módosítása

A 17/2024. (IV. 9.) AM rendeletben (AÖP rendelet) enyhítésre került az Agro-ökológiai Program keretében — mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló szerek és nitrogénmegkötő készítmények alkalmazásának vállalása — bevezetett 50 méteres biztonsági sávot érintő szabályozás. Az 50 méteres biztonsági sáv így nem minden szerre vonatkozik. Kivételt képez, ha az adott készítmény engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel, vagy egyáltalán nincs benne ilyen megkötés. Amennyiben az engedélyokirat nem tartalmaz 50 méteres védelmi sávot, úgy az érintett termékek az engedélyokiratban foglaltak szerint, HMKÁ 4 követelményeknek megfelelően kijuttathatók.

5. Szélerózió és vízerózió által veszélyeztetett területek megkülönböztetése a JFGK 1. követelmény esetében

A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosításra került, így a JFGK 1 követelmény vonatkozásában változott az erózió által veszélyeztetett területek meghatározása. Az új szabályozás szerint a jövőben nem kell beleérteni az erózió által veszélyeztetett területbe a kizárólag deflációs kockázatnak, azaz széleróziónak kitett területeket, így a JFGK 1. szerinti kötelezettségek kizárólag a vízeróziónak kitett területen érvényesek.

Forrás: AM Sajtóiroda, kormany.hu