Agrárminiszteri rendelet a mezőőrök, hegyőrök szolgálati viszonyáról

Fotó: Shutterstock

A 2021. október végén  megjelent miniszteri  rendelet általános rendelkezései között meghatározza az ágazati  képzés,az ágazati  továbbképzés, az ágazati vizsga,  a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendészeti vizsga fogalmait.

A hegyőrök vonatkozásában a rendelet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hegyközségi tanács nevében a mezőgazdasági igazgatási szerv látja el a feladatokat.

A mezőőrök részére az ágazati képzést, ágazati továbbképzést és az vizsgát a mezőgazdasági igazgatási szerv szervezi, ezek díjmentesek.

Az ágazati  képzésen az vehet részt, aki a helyi önkormányzat mezőőrként kíván foglalkoztatni. A képzést követően három főből áll vizsgabizottság előtt kell letenni a vizsgát,melyről bizonyítványt állítanak ki. Ezt követi az eskütétel, és csak ezt követően kezdhető meg a tevékenység.

A mezőőrt formaruhával, szolgálati jelvénnyel és igazolvánnyal, szolgálati naplóval kell ellátni.

A mezőőr sörétes vadászfegyvert is kap,melyet csak lakott területen kívül és szigorú feltételekkel használhat, és előzetes  bejelentési  kötelezettség terheli  a helyszín és az időpont vonatkozásában az illetékes vadászatra jogosult felé.

Károkozás esetén a tulajdonost, használót,illetékes hatóságot, természetvédelmi őrszolgálatot kell értesítenie a mezőőrnek.

A rendelet melléklete igen részletes felsorolást tartalmaz arról, hogy  az ágazati képzésnek melyek  a feladatprofiljai, tulajdonságprofiljai, mik  az elvárt szakmai ismeretek és készségek, személyes és társas kompetenciák.

Mint Polgári Kisgazda fontosnak tartom a mezőőrök és a hegyőrök munkáját, ezért igen helyesnek tartom az új, korszerű szabályozást jövőbeni képzésükre, tevékenységükre!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő