Agrár-kárenyhítés 2021

Fotó: magyarmezogazdasag.hu

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák felhívják a tagtársak figyelmét arra, hogy az elmúlt év végén az Agrárminisztérium a 60/2020. (XII. 9.) AM rendelettel módosította a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletet.

A módosítás fontosabb pontjai

A használatban lévő termőföldön a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítást megelőző talaj-előkészítés előtt tizenöt nappal kell megtenni.

A kárbejelentést téli fagy esetén legkésőbb tárgyév április 15-ig, tavaszi fagy esetén legkésőbb tárgyév május 31-ig, őszi fagy esetén szeptember 1-jét követően legkésőbb november 30-ig, aszály esetén tárgyév április 1-jétől szeptember 30-ig kell megtenni.

Pontosítva lett, hogy a termesztő berendezésben, így a fóliás és üvegházi növénykultúrák azok, amelyek tenyészidejük teljes vagy túlnyomó részében üvegház, illetve stabil vagy mobil, de az ember számára járható, merev vagy rugalmas műanyagból készült termesztő berendezés alatt növekednek. – Ide nem értve a talajtakaró fóliát, az ember számára nem járható üvegbúrát vagy fólia alagutat, és az üvegfedelű hordozható keret használatát. Bővítve lett a rendelet azzal, hogy nem lehet kárbejelentést tenni a nagyvízi mederben fekvő terület vonatkozásában mezőgazdasági árvízkárra és belvízkárra és az egységes kérelem felületen késedelmes benyújtási határidőt követően bejelentett területre, illetve növénykultúrára, az újravetett, újratelepített vagy másodvetésű növénykultúra kivételével. A termelő a kárbejelentést a kárbejelentéssel érintett terület egy részére vagy egészére vonatkozóan a kárbejelentés tárgyában hozott döntés meghozataláig szankciómentesen visszavonhatja az agrárkár-megállapító szervnél, az agrárkár-megállapító szerv által a honlapján közzétett nyomtatványon.

Kiegészül a rendelet az ültetvényekre vonatkozó pontosításokkal.

A mezőgazdasági termelő a kárbejelentést a szőlő- és gyümölcsültetvény esetében kizárólag a termőre fordult, a káresemény bekövetkezésének időpontjában még termő, a megyei referenciahozam leadására képes és szakszerűen művelt területen termesztett ültetvényre jogosult megtenni.

Termőre fordult ültetvénynek minősül az az ültetvény, amelyben a termés hozatalára képes azonos fajhoz tartozó egyedek aránya eléri a 70%-ot. Szakszerűen művelt területnek minősül az a terület, amelyen a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat megfelelően elvégezték, ideértve az adott növénykultúra művelésmódjának megfelelő metszést is.

Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a mezőgazdasági káresemény bekövetkezését, annak határidőben történt bejelentését, a mezőgazdasági káresemény és a várható hozamcsökkenés közötti ok-okozati összefüggést, a bejelentés tárgyát képező növénykultúra meglétét, a földterület szakszerű művelését, valamint ültetvények esetében a termőképességet. Amennyiben az agrárkár-megállapító szerv megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelő a kárbejelentésében valótlan adatot szolgáltatott, vagy a kárbejelentés nem megalapozott, akkor a káresemény nem lesz megállapítva.

Az agrárkár-megállapító szervnek a döntésében foglaltakat a lábon álló növény-kultúra vonatkozásában kell megállapítania, ha a növényben vagy a termőre fordult növény termésében a mezőgazdasági káresemény észlelhető sérülést okozott, ezenkívül az is, hogy a hozamcsökkenés megállapítása során drónfelvételek és határszemle során rögzített adatokat is figyelembe veszi. (Forrás: NAK/Mátyus Károly)

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák arra hívják fel a figyelmet, hogy a kárbejelentési határidőt mindig be kell tartani. A kárbejelentésben kizárólag csak a valósághű adatok szerepelhetnek, mert azokat az agrárkár-megállapító szerv több csatornán át is ellenőrizni fogja. Célszerű a károk észlelésekor azonnal fotókat készíteni a károsult növény-kultúráról. Praktikus megoldás, ha a fotón szerepel egy aznapi napilap, újság úgy, hogy a fotón jól látható a megjelenés dátuma.

Honlapra szerkesztette: Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens, KPE Balatonfüred)