Aggodalmak

Fotó: pecsma.hu

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák az aggodalmukat fejezik ki a május 4-én kezdődő írásbeli érettségi vizsgák miatt.

A reményeik szerint, hála az Orbán-kormány gondoskodó előrelátásának és a lakosság fegyelmezett magatartásának, május 3-ig a koronavírus már nem lesz képes tömeges megbetegedéseket elindítani Magyarországon.

Ugyanakkor a május 4-én kezdődő írásbeli érettségi vizsgák miatt a balatonfüredi Polgári Kisgazdák újabb veszélyforrást vélelmeznek.

A legbiztonságosabb megoldás most az lenne, ha az érettségi előtt álló diákok az eddigi tanulmányi eredményeinek az egyszerű számtani átlaga alapján megajánlott érettségi jegyeket kapnának. Írásbeli érettségi vizsgát csak annak a diáknak kellene 2020. május 4-ke után tenni, aki a megajánlott érettségi jegyet nem fogadja el.

Hála a hivatalban lévő Magyar Kormány előrelátó, gondos és bölcs lépéseinek, valamint a lakosság eddigi fegyelmezett hozzáállásának, eddig sikerült elkerülnünk a tömeges megbetegedéseket. Nagyon jó lenne, ha ez a jövőben is így lenne. Minden okunk meg van a bizakodásra. Április 22-én 114, 23-án 99, 24-én 60, 25-én már csak 57 újonnan fertőzött betegünk volt. A naponta érkező hírekből az is látszik, hogy ha lassan is, de csökken a lélegeztetőgépre szorulók száma is. A kívánságunk az, hogy folytatódjon az új betegek csökkenése, és érje el a nullát! Egyáltalán nem lesz baj, hogy ha egy sor megvásárolt járványügyi védekezést szolgáló eszközre nem lesz szükség. A megmaradó eszközök ugyanis majd jól ellesznek a raktárakban, mert az is nagyon fontos, hogy „tartsuk szárazon a puskaport”! A vírus képességeit nem szabad alábecsülni! Visszatérhet, sőt olyan mutációt produkálhat, hogy ismét törhetik a fejüket az orvosok a hatékony gyógymódokon.

A fentebbi javaslat szerint a javító jellegű írásbeli érettségi vizsgát a megajánlott érettségi jegy lerontásának TILALMA mellett, csak egy nagyon szűk körnek kellene a jövő hét utolsó két munkanapján, április 29-én, csütörtökön és április 30-án, pénteken megszervezni május 4-ke, hétfőre.

Egyúttal fel kellene ajánlani a fiataloknak azt is, hogy javítóvizsgára, minden további hátrány nélkül a járványveszély elmúlása után akkor is jelentkezhetnek, ha a megajánlott jegyet már korábban elfogadták, szintén a jegyek lerontásának TILALMA mellett, azaz a javítóvizsgáknak csak kétféle eredménye lehet, az egyik, hogy, vagy marad a megajánlott jegy, vagy annál jobb lesz.

A szerdai kormányülésnek még van lehetősége a korábbi május 4-re szóló érettségi-vizsga elképzelés finomítására!

Az a járvány, aminek a tetőzését május 3-ra várjuk, a mi véleményünk szerint május 4-én még rejt közegészségügyi KOCKÁZATOKAT!

A felsőfokú tanulmányok megkezdése: a hallgató-jelölteket a középiskolában megajánlott érettségi jegyeik alapján lehetne rangsorolni. Túljelentkezés esetén csak az azonos szinten álló alsó rangsor-kategóriába kerülő, de már a keret-számba alig-alig beférő hallgató-jelöltek számára kellene írásbeli felvételi vizsgát szervezni, ami szintén már csak egy szűkebb kört érintene.

A diplomák kiosztása: A balatonfüredi Polgári Kisgazdák üdvözlik a Kormány döntését, ami szerint az eddig, idegen nyelvből letett nyelvvizsga hiányában ki nem adott mintegy 75 ezer diploma most kiadásra kerül.

Ennek indoka: a Gyurcsány-Bajnai kormányok azon rendelkezése, hogy ezek a diplomák idegen nyelvből letett nyelvvizsga hiányában nem adhatók ki, eleve ETIKÁTLAN volt. Azért volt etikátlan, mert a magyar közoktatás még nincs felkészülve arra, hogy minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből megfelelő színvonalú idegen nyelvi felkészítést adjon. Amíg a megfelelő idegennyelv-tanítás a közoktatásban általánosan nem biztosított, addig a megfelelő színvonalú idegen nyelvtudás megkövetelése etikátlan.

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák egyetértenek a most hivatalban lévő Kormánnyal abban is, hogy a 75 ezer fő felsőfokú végzettségű szakember munkája nemzetgazdasági szinten tovább nem nélkülözhető.

(Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens, KPE – Balatonfüred).