Ady 101

kekesonline.hu

Egy évvel ezelőtt, 2019. elején heteken keresztül igen sokat olvashattunk,hallhattunk Ady Endréről az ország határain kívül és belül is , hiszen halálának 100. évfordulója volt.

Lehet a költőt szeretni, lehet egyes cselekedetei,gondolatai miatt megítélni,de az tény,hogy nehéz vele kapcsolatban közömbösnek maradni.

Most,a 101. évforduló kapcsán csönd van,és ezt szeretném kihasználni arra,hogy néhány olyan ismeretet osszak meg olvasóimmal,melyek legjobb tudtommal eddig nem láttak szélesebb körben napvilágot.

Ady Endre református vallású volt,így érthető,hogy kapcsolódott Budapest talán legszebb református templomához,a budai Duna-parton ékeskedő Szilágyi Dezső téri templomhoz.

Az 1896. virágvasárnapján felszentelt  Zsolnay-cserepes, ólomüveg-ablakos,öthajós  neogótikus templomot Pecz  Samu tervezte.Az eltelt  124 év alatt a magyar politikai élet,művészvilág számos jeles személyiségének keresztelőjére,konfirmálására,esküvőjére került itt  sor. /Jelenleg,várhatólag 2020 őszéig nem látogatható,mivel jelentős állami támogatással belső tatarozást végeznek az épületen. /

A gyülekezet első lelkésze Haypál Benő volt,és őt kérte fel az akkor 37 éves költő,hogy a mindössze 20 éves és unitárius vallású Csinszkával kötendő  házasságát megáldja.

Viszonylag többek előtt ismert,hogy Ady Endre a Szilágyi Dezső téren házasodott,ami igaz,de nem a templomban! Kifejezett kérésére a templom mögötti ,az akkor még egyházi tulajdonban lévő Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt található lelkészi hivatalban került sor a szertartásra. igen szűk körben,  1915. március  27-én.

A költő halálát követően,1919.január 29-én is Haypál Benő végezte a szomorú szertartást./A zord téli időjárás,a halál és a temetés között rendelkezésre álló rövid idő miatt Ady Endre idős szülei,és rokonainak nagy része sem tudott megjelenni a távoli Erdélyből és Partiumból a kegyeleti eseményen./

Alig telt el 15 év,és Csinszka is elhunyt. Őt a gyülekezet második lelkipásztora, Haypál Béla /kit nagyatyai barátként volt szerencsém ismerni és tisztelni,szeretni/ kísérte utolsó útjára. A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben nyugvó költőnek helye volt,van és lesz a Polgári Kisgazdák  emlékezetében is.

 

Dr. Bakos Zoltán