Adatváltozás a lakcím tükrében

A kép forrása: lakaskultura.hu

A kormány által a Parlament elé terjesztett törvényjavaslat célja az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentése, és ezzel összefüggésben került sor a több törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra.

Meghatározásra került a lakóhely és a tartózkodási hely fogalma.

A Magyarország területén élő személyek lakóhelyüket kötelesek három munkanapon belül bejelenteni, míg a tartózkodási hely bejelenthető.

A fővárosi és megyei  kormányhivatalokról és azok integrációs tevékenységéről szóló törvény módosítása kapcsán több fogalom meghatározására került sor:

– adatváltozás-bejelentési szolgáltatás

– adatváltozás-kezelési szolgáltatás

– csatlakozott szolgáltató / elektronikus hírközlés,  távhő, villamos energia, földgáz, vízi-közmű /

– felhasználó-változás bejelentési szolgáltatás

– haláleseti kapcsolattartó

– ügyfél elérhetőségi adatai.

Az adatváltozás – kezelési szolgáltatás  igénybevételének feltétele az elektronikus azonosítási szolgáltatás  igénybevétele és regisztráció, vagy személyes eljárás a kormányablaknál.

Az adatváltozás – kezelési szolgáltató egységes törzsadat-nyilvántartást vezet,és ennek keretében rögzítették, hogy az ügyfélről ill. a csatlakozott szolgáltatóról mely adatokat kell rögzíteni. Ezeket öt évig kell nyilvántartani.

Személyes adat megkeresés alapján csak a törvényben rögzített szerveknek  /pl. bíróság, rendőrség, stb. / adható ki.

A naplózott adatállomány minden műveletről időponttal tartalmazza az egyes eseményeket, és ezek kiadása is csak a törvényben rögzítettek szerint történhet.

Az ügyfél felhatalmazása alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltató a csatlakozott szolgáltató részére a módosuló adatokat megküldi. Ez történhet automatizáltan vagy eseti felhatalmazás alapján.

A szolgáltatáshoz 2021. december 1-től lehet csatlakozni, és részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

Az ügyfelek felé a közjegyzőket, ügyvédeket, egyes szolgáltatókat is tájékoztatási kötelezettség terheli az új szolgáltatásról, amely ingyenes és egyablakos.

A lakó- és tartózkodási hely megválasztása szabadabbá válik, azonban lehetnek olyan jogok, melyek csak lakcímbejelentéssel gyakorolhatók.

A változás kétféle lehet: adatváltozás vagy felhasználó-változás.

Igen jelentős újítás, hogy az ügyfél halála esetére megjelölheti, hogy a szolgáltatók kivel vehetik majd fel a kapcsolatot.

Teljesen leegyszerűsítve : az új szabályok alapján az ügyfél egyetlen helyen jelentheti be a változást, és utána minden szolgáltató megkapja majd erről az értesítést, ezért a Polgári Kisgazdák  ésszerűnek, jónak tartják ezen törvényt, hiszen sok időt , energiát, esetleg pénzt lehet megtakarítani ennek igénybevételével.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő