A zöldség – gyümölcs termelői szervezetekről

Fotó: MTI

Az  agrárminiszter a 11/ 2021. AM rendeletével módosította az 50/2017. FM rendeletet, mely a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szól.

A vetésforgó  miatt tevékenységét szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni. A termelést legfeljebb három évig szüneteltető tagot azonban nem kell beszámítani  a termelő tagok közé.

A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat legkésőbb a végrehajtás évében, legkésőbb a támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtását megelőzően, a végrehajtás évére vonatkozó módosítási kérelem részeként kell megküldeni a miniszter részére. Meghatározásra került az is, hogy mely esetekben nem szükséges ezen dokumentumok csatolása.

A nemzeti támogatás nem fordítható bérköltségre, használt eszközök beszerzésére és a beruházási típusú tevékenységek bérlet útján történő megvalósítására.

A korábbi előírások módosultak az árajánlatok vonatkozásában : legalább három, egymástól és a termelői szervezettől független ajánlattevőtől kell származzanak. Az is megfelel, ha a szervezet igazolja, hogy ajánlatot kért, de választ nem kapott.

Szigorúan meghatározott körben akár egy ajánlat is elegendő lehet.

A forgalmazott termék értékétől függően támogatásra jogosult a szervezet ,és  ez szaktanácsadásra, tudományos eredmények átadására, termékpromóciós tevékenységre is fordítható.

A Polgári Kisgazdák  megnyugvással tapasztalják, hogy az ágazati jogszabályok aktualiazálása a veszélyhelyzet idején is megtörténik.

Dr. Bakos Zoltán