A vizek kártételei elleni védekezésről szóló új kormányrendelet

Fotó Vajda János

2021 év októberében a Kormány módosította az 576/2021-es rendeletével  a 232/1996. számú kormányrendeletet, mely a vizek kártételei elleni védekezésről szól.

Meghatározták, hogy védekezés az élet- és vagyonbiztonság érdekében az árvíz és belvíz kártételeinek, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának , az azonnali  beavatkozást igénylő károsodás  megelőzését, elhárítását, mérséklését szolgáló  műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása.

Az irányítást az Országos Műszaki Irányító Törzs végzi.

A Törzs engedélyezheti  a vízkárelhárítási tározó igénybevételét  a rendkívüli védekezési készültség időszakán kívül, ha nagyobb vízkár bekövetkezésével lehet számolni,illetve ha a vízkár  veszélyezteti az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A Törzs vezetője rendeli el a tározók megnyitását,és intézkednek a az érintett ingatlanok tulajdonosainak kártalanításáról.

A Polgári Kisgazdák is tapasztalják, hogy az elmúlt időszak szélsőséges időjárási és vízügyi viszonyai fokozott odafigyelést igényelnek , ezért helyesnek tartják  a szövegpontosításokat is tartalmazó rendelet megalkotását.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő