A vallásszabadság napja – január 13

Zalaszentmárton - Templom. - A kép forrása. termalonline.hu

„… mindön helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hírdessék, kiki az ő értelme szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse…”

(részlet a Tordai Országgyűlés 1568-as határozatából, forrás: Mértékadó)

Elég hosszú ideje nem beszélünk a vallásszabadságról, mert Magyarországon és Európában magától értetődőnek tartjuk azt, hogy mindenki szabadon, korlátozások nélkül gyakorolhatja hitbéli felfogását.

A rendszerváltás óta több alkalommal is módosult az egyházakra vonatkozó törvényi szabályozás, mely azonban soha nem korlátozta – és nem is fogja – az egyének szabad vallásgyakorlását.

Az 1568-ban megtartott Tordai Országgyűlés tavalyi, 450-ik évfordulóján büszkén hirdettük, hogy nálunk milyen hosszú időre tekint vissza ez a törvényileg is biztosított lelkiismereti jog.

Nem árt komolyan venni a vallásszabadság gyakorlásának fogalmát, különösen annak fényében, hogy a világon modern korunkban meglepő és megdöbbentő módon a keresztény vallások a legüldözöttebbek. Emlékeznünk kell arra, hogy több, mint 450 éve kihirdetésre került az eltérő vallások egyenlő működésének a joga és erre emlékeztetnünk kell a más nézeteket vallók körét is, akik sokszor akár erőszakos eszközökkel lépnek fel a tőlük eltérő hitet vallókkal szemben.

„… ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitútiók szerént, és nem engedhetik ezt senkinek, hogy … fogsággal, avagy helyéből való priválással fenyögessön az tanításért, mert a hit Istennek ajándéka…”

(részlet a Tordai Országgyűlés 1568-as határozatából, forrás: Mértékadó)

A Polgári Kisgazdák – mindenkor szem előtt tartva az Isten, Haza, Család jelszavát – Magyarországon, Európában és az egész világon az erőszakmentes és a teljes vallásszabadság megvalósulásának a hívei és támogatói.

Dr. Bakos Zoltán