A Tiszatáj Közalapítvány a bajor-magyar barátság elmélyítéséért

Az 1990-es évek közepén a 70.000 tagot számláló Bajor Madárvédelmi Egyesület és a 10.000 tagot számláló Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egy sor közös projektben működött együtt. Közös tevékenységük kiterjedt olyan kelet-magyarországi, fontos természeti értékekkel bíró területek természetvédelmére, mint a Tisza menti gémtelepek, a dél-borsodi füves puszták, a zempléni hegyi rétek. Fontos része volt az együttműködésnek a természetbarát turizmus fejlesztése, illetve a környezeti nevelés terén folytatott tapasztalatcsere. Az együttműködésbe bekapcsolódott Tiszadob Önkormányzata, amely a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen közalapítványt alapított Tiszatáj Közalapítvány néven a munka végzésére, az eredmények megtartására, továbbfejlesztésére.

A program résztvevői a PHARE program segítségével egy ökoturisztikai kézikönyvet adtak ki német nyelven, így kívánván segíteni a kelet-magyarországi térségbe irányuló turizmust. A Bajor Rádió és Televízió munkatársa, Andreas Schultze több filmet készített a térség természeti értékeinek a népszerűsítése céljából, köztük „Az ezer gém mocsara” címűt, amely olyan nagy sikert aratott, hogy a nézői jelentős összegű adománnyal támogatták a projektet. A projekt eredményeképpen létrejött Tiszatáj Közalapítvány 500 egyedből álló magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly gulyája legelésével, széna szükségletével szolgálja a dél-borsodi pusztákon lévő ártéri rétjeinek a kezelését, fenntartását.

Látogató központot épített a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben, ami agrár-környezetgazdálkodási mintagazdaság is egyben. A környezeti nevelési programja keretében vetélkedőket, táborokat, terepgyakorlatokat, a természetvédelemhez, a magyarság hagyományaihoz kötődő rendezvényeket szervez. 20 főnek ad munkát, őrzi a pásztor hagyományokat. A Debreceni Egyetem kihelyezett tanszékeként részt vesz annak kutatásaiban, terepgyakorlatoknak ad helyszínt, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat foglalkoztat, segíti a szakdolgozatukat készítő, doktori iskolájukat végző hallgatók munkáját.

2018.04.23-ára az együttműködő szervezetek konferenciát szerveztek az eddigi közös munka megünneplése, a bajor-magyar barátság megerősítése, a további együttműködés megbeszélése céljából a tiszadobi Andrássy Kastélyba „A Natura 2000 hálózat füves élőhelyeinek kezelése Magyarországon és Bajorországban” címmel.

(Bodnár Mihály KPE)