A termelők kárenyhítési hozzájárulásainak szeptember 15-ig meg kell érkezniük a Kincstár számlájára

Talajgenerátoros jégkár-mérséklő berendezés. - A kép forrása: magro.hu

Felhívjuk az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal rendelkező termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15-ig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást a Magyar Államkincstár által megjelölt bankszámlára.

Fontos tudni, hogy a fenti időpont a kárenyhítési hozzájárulás Kincstár bankszámlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek és termesztett növénykultúrák figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, erről és a kapcsolódó teendőkről a Kincstár még július közepén határozatban tájékoztatta az érintett gazdákat. Ha a jelzett határidőig a Kincstár számlájára a kárenyhítési hozzájárulás nem érkezik meg, akkor a termelő a 2018. kárenyhítési év tekintetében nem részesülhet kárenyhítő juttatásban még akkor sem, ha károsult és egyéb támogatási feltételek teljesülnének. Az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal rendelkező mezőgazdasági termelők az alább olvasható jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban. 1) A termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor. 2) Az adott évi egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor, a termelő elektronikus úton bejelentette a mezőgazdasági káreseményt. 3) A bejelentését az agrárkár-megállapító szervhez jelentette be elektronikus úton 15 napon belül. 4) Ezt a bejelentését az agrárkár-megállapító szervhez annak igazolásával jelentette be, hogy a károsodott növénykultúra átlagos hozamszintje legalább 30 százalékkal, illetve a hozam piaci értéke az átlagos szinthez képest legalább 15 százalékkal csökkent. 5) A termelő a tárgyév szeptember 15-éig beérkezően maradéktalanul megfizette a kárenyhítési hozzájárulását és a korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő legalább a tárgyév november 30-áig elektronikus úton benyújtja. – Az eddigi kárbejelentések alapján a 2018. kárenyhítési évben elsősorban az aszály és a belvíz érintett nagyobb mezőgazdasági területet jelentős károkat okozva a gazdáknak, viszont jégesőre, téli fagyra és viharra is többen tettek kárbejelentést. A termelőknek az aszálykárokat a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőségük bejelenteni. (Forrás: AM Sajtóiroda, kormany.hu)