A termelői csoportként történő elismerésben történt módosítások

A kép forrása: magro.hu

A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása értelmében: az elismerési kérelemhez a módosított adatlapokat kell benyújtani, valamint a módosított adatlapokkal összhangba hozott nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az elismerést kérelmező vállalja a tagi szinten elkülönített könyvelést alkalmaz az egyértelmű nyilvántartatás érdekében. – Az elismerés visszavonása iránti kérelemről – ugyanúgy, mint az elismerés iránti kérelemről – a miniszter dönt. [6.§. (4) bekezdés] – Amennyiben az elismerési kérelem hiányos tartalommal kerül benyújtásra, úgy hiánypótlásra egy alkalommal, 30 napos határidővel van lehetőség. [6.§. (8) bekezdés] – Új szabály, hogy az üzleti terv végrehajtásáról évente részletes szöveges értékelést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő május 31-ig kell elküldeni elektronikusan a miniszternek. A határidő elmulasztása esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, 15 napos határidővel. Eredménytelen hiánypótlás esetén az elismerés visszavonásra kerül. [6/A.§. (1) bekezdés] (Forrás: magro.hu)