A Tanyafejlesztési pályázat legfőbb előnyei

A kép forrása: kengyel.hu
 • Egyike azon kevés támogatásoknak, amelyek CSAK a tanyán élőket segíti.
 • Villamos energia rendszer kiépítésére (áram bekötése), illetve villamos energia ellátás fejlesztésére;
 • Ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítésére (kútfúrás, szivattyú);
 • Szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítésére (egyedi szennyvízkezelés) lehet az elnyert összeget fordítani

A támogatás célja

A támogatás célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)
 1. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.
 1. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

Nem támogatható tevékenységek

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A támogatás jellege, mértéke

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő  támogatás melynek  mértéke:

95%

A támogatás igénybevételének feltételei

Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

 • 01.01-et megelőzően az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon
 • A fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját tulajdona, vagy házastársáé, egyenes ágbeli rokonáé.
 • Amennyiben a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy
 • Kincstári ügyfél-azonosítóval rendelkezik

Kizáró tényezők

Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akikre a lentiek közül bármelyik igaz:

 • Egy tanyáról több pályázatot nyújtanak be
 • Amennyiben a tanya a tartózkodási helye, és a lakóhelye nem azon a településen van, mint a tanya.
 • A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok NEM teljes körűek, NEM valósak és NEM hitelesek
 • A benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat
 • A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog bejegyzése szerepel

Elfogadott tanyasi térségek:

 • Bács-Kiskun megye
 • Békés megye
 • Csongrád megye
 • Hajdú-Bihar megye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

Forrás: palyazatmenedzser.hu