A szóbeli végrendelet

Fotó: jokortv.hu

Igyekszünk minden fontos kérdésben tájékoztatást adni

Gondolnunk kell azokra is, akik utódaink lesznek.

Mint minden végrendeletre erre is vonatkozik az az általános szabály, hogy csak nagykorú, cselekevőképes személy végrendelkezhet így, és ő is csak beszámítható, befolyástól, kényszertől mentes állapotban.

Lényeges tudnivaló, hogy mindezeken túlmenően csak akkor lehet érvényes a szóban tett végintézkedés, ha az adott személy írásra képtelen állapotban van, egészségi állapota olyan, hogy az életét közvetlenül fenyegető veszély áll fenn.

Az érvényességéhez az szükséges, hogy a végrendelkezőn kívül két nagykorú és cselekvőképes személy végrendeleti tanúként egyszerre legyen jelen, méghozzá csak olyan személy jöhet számításba, aki saját személyében, avagy rokona által a hagyatékban nem érdekelt.

Hangsúlyoznom kell, hogy azon esetben, ha az örökösök egyike sem vitatja a szóbeli végrendelet alakszerűségének érvényességét, úgy azt a közjegyző is elismeri érvényesnek és annak alapján kerül átadásra a hagyaték. Sajnos a gyakorlatban kevés ilyen eset fordul elő.

Ma is élénken emlékszem azon több éves pereskedésre – még kezdő ügyvéd koromban – amikor az akkori viszonyok között jelentősnek számító vagyonnal kapcsolatosan merült fel a szóbeli végrendelet érvényességének, vagy érvénytelenségének kérdése. Az első és a másodfokon eljárt bíróság nagyon részletes bizonyítási eljárást folytatott le arra nézve, hogy az életkorát és az alkalmazott gyógyszereket is figyelembe véve beszámítható volt-e az örökhagyó, betegsége miatt képes volt-e írni, vagy sem, illetve az adott időpontban az életét közvetlenül fenyegető állapotban volt-e.

Harmadfokon az ügy az akkor illetékes Legfelső Bíróságra került, ahol jogerősen kimondták, hogy a bizonyítási eljárás java része teljesen felesleges volt, mert a rendelkezésre álló adatokból a bíróság álláspontja szerint nem volt megállapítható a végrendelkezési szándék, csupán egy beszélgetésről volt szó.

Tehát azok, akik a szóbeli végrendelet alapján örökölni kívántak, végül nem részesültek juttatásban, sőt nagy összegű perköltséget is ki kellett fizetniük.

A Polgári Kisgazdák részéről a későbbi viták elkerülése, avagy az eredményes megtámadhatóság csökkentése érdekében azt tudom javasolni, hogy a lehető legritkább esetben folyamodjunk a szóbeli végrendelkezéshez, mivel ez a legkönnyebben eredményesen megtámadható formája a végintézkedésnek.

Dr. Bakos Zoltán