A szakképzés színvonala meghatározza az agrárium jövőjét

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A magyar mezőgazdaság versenyképessége nagyrészt azon múlik, hogy az agrárszakképzés mennyire gyakorlatias, mennyire képes alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium beruházás átadási ünnepségén úgy fogalmazott: hazánkban az agrár-élelmiszer gazdaság további megerősítése elképzelhetetlen a megfelelő szakember-utánpótlás nélkül. Nagyon fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét ráirányítsuk a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekre. Az ágazat hazai és nemzetközi versenyképessége nagymértékben függ az azt megalapozó szaktudástól, kiemelten a szakképzés minőségétől. Felidézte: a velencei intézmény 55 éve meghatározó szerepet tölt be az agrárszakképzésben, öt éve a Földművelésügyi Minisztérium szakképzési hálózatának része, amelybe mára már 62 iskola kapcsolódott be. 20 ezer diák tanul a minisztérium fenntartásában lévő intézményekben. A mezőgazdaság növekedési pályára állt, ezt az is igazolja, hogy az agrár-szakképző intézményekben tanulók létszáma stabilizálódott. A 2017-18-as tanévben 7830 fiatalt sikerült beiskolázni, ami bíztató. Az intézmény emeletráépítéssel bővült, javultak az oktató-nevelő munka körülményei. A már meglévő nyolc mellé további négy szaktantermet, valamint két csoportfoglalkozásokra alkalmas helyiséget, irodákat és más, a minőségi oktatást szolgáló termet alakítottak ki. Ennek köszönhetően a diákok immár a modern előírásoknak és elvárásoknak megfelelő környezetben tanulhatnak. Folyik az Intézmény energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja a fűtési rendszer cseréjét. TAO pályázati forrásból egy kosárlabdacsarnok épül az iskola területén. (FM Sajtóiroda, kormany.hu)

A Zalakomári Általános Iskola tanulói kertészkednek

A Polgári Kisgazdák nagyon kedvezően értékelik a mezőgazdasági szakképzés erőteljes fejlesztését, ugyanakkor ismét aláhúzzák az alapfokú mezőgazdasági ismeretek oktatásának szükségességét tíz éves életkor fölött. Ezt azért teszik, mert leginkább ebben az életkorban dől el, hogy egy gyermek fog-e vonzódni a mezőgazdasági pálya felé, vagy sem. (KPE)