A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Fotó: Shutterstock

Nem rövid és nem könnyű a fenti hatóság felállításáról, feladatairól szóló törvényjavaslat! Hosszabb ideig kell olvasgatni, befogadni, hiszen egy teljesen új jogintézményről van szó,új feladatokkal, jogkörökkel.

A törvényjavaslat jelentőségét már csupán az is jelzi, hogy több részében is sarkalatosnak minősül, tehát a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges az elfogadásához.

„A törvényjavaslat célja az állam egyes kizárólagos gazdasági tevékenységi körébe tartozó, illetve egyes közhatalmi jellegű szabályozott tevékenységek vonatkozásában a fogyasztóvédelmi, hatósági ellenőrzési és felügyeleti jogkörök megerősítése, a közérdeket  szolgáló, erős és egységes szabályozó állami szerepvállalás biztosítása.” – írja az  általános indokolás.

Az új Hatóság csak a jogszabályoknak lesz alárendelve, működését befolyásolni nem lehet.

Feladatait csak törvény állapíthatja meg.

Budapesti székhellyel, központi költségvetési szervként fog működni.

Főbb feladatai:

a dohánytermékekkel, a bírósági végrehajtói szervezettel, a szerencsejátékkal, a felszámoló névjegyzékkel, szervezettel kapcsolatban feladatok ellátása, valamint az állam nevében a koncessziós eljárásokkal  lebonyolítása.

A Hatóság elnöke évente május 31-ig köteles az Országgyűlés felé tevékenységéről beszámolni. A különféle hatóságokkal, intézményekkel együttműködési megállapodást köthet, akár nemzetközi téren is.

Az elnököt a miniszterelnök kilenc évre nevezi ki, a négy helyettest az elnök, szintén  9 évre. A tisztségekhez nem kell pályázatot kiírni, és a feladatokat csak 70 éves korig lehet ellátni.

A Hatóság részben költségvetési forrásból, részben pedig saját bevételből gazdálkodik.

A Hatóság keretében jön létre a Koncessziós Tanács, eddig kellően nem szabályozott, tehát új jogkörökkel, feladatokkal.

A törvénytervezet kapcsán számos – több min tíz – korábbi törvény részleges módosítása is meg fog történni.

Számos pont azon felhatalmazást  tartalmazza, amely területeket a Hatóság elnöke rendeletben szabályozhat.

A tervek szerint 2021. október elsején várható a törvény hatályba lépése.

Mint Polgári Kisgazda, és mint jogász egyaránt úgy érzem, hogy az élet számos, igen fontos területét szabályozó törvény elfogadása várható, ennek alapos áttanulmányozása, a szabályok betartása a közeljövő feladatát képezi majd sokak, sokunk számára.

 

Dr. Bakos Zoltán