A Polgári Kisgazdák megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól

 

 

A Polgári Kisgazdák hagyományosan Kovács Béla kisgazda politikus szobránál emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. Turi-Kovács Béla a KPE Elnöke elmondta, 2000. évben fogadta el az országgyűlés a kisgazda frakció támogatásával benyújtott javaslatot az emléknapról.

A kezdeményezés annak idején nagyon különböző reakciókat váltott ki. Voltak, akik azért aggodalmaskodtak, hogy ez az emléknap sértheti mások érzékenységét. Az elmúlt évek igazolták, hogy az emléknapra nagy szükség van. Sokan és gyakran emlékeznek saját sérelmeikre és szenvedéseikre, de csak ezen a napon emlékezünk a kommunizmus áldozataira.

Az emléknap elfogadása nem feledtette azokat a mulasztásokat, amelyeket ma már pótolni sem lehet. Nem tártuk fel teljes nyíltsággal és követhetően az ügynökök listáját. Nem tettük felelőssé még politikailag sem, azokat a kommunista vezetőket, akiknek nagy szerepe volt a magyarországi bolsevista diktatúra létrehozásában és működtetésében. Különösen fájdalmas, hogy a kommunizmus áldozatai soha nem kaptak méltó, de legalább méltányos elégtételt mindazért, amit elszenvedtek.

Az elmulasztottakat ma már nehéz, vagy lehetetlen pótolni. Szerény lehetőség, hogy évről évre őszintén és szeretettel megemlékezünk az áldozatokra. A mulasztások mindannyiunkat terhelnek. Tudunk kell, hogy társadalmunk mély megosztottsága ezekre a múltbéli hibáinkra is visszavezethető.

Különösen fontos most a múltunkra való őszinte és helyes megemlékezés, mert Magyarországon most olyan rendszert szeretnénk építeni, amely a méltányos, demokratikus és nemzeti Magyarországot kívánja létrehozni.

A nemzetépítő munkában mi, kisgazdák is részt kívánunk venni. Az új Magyarország felépítéséhez szükség van a nemzetben gondolkodó magyar ifjúság tehetségére, munkájára.

Mindezért nekünk kisgazdáknak meggyőződésünk, hogy olyan történelmet kell oktatni, gyermekeink számára azt az irodalmat kell ismertetni, ami a magyarságtudatot megerősíti.

TKB