A Polgári Kisgazdák meg kívánják őrizni az őseik által megszerzett és tulajdonban tartott termőföldet

A kárpótlás során csak részben sikerült azt a jogos igényt kielégíteni, hogy a törvénytelen eszközökkel elvett és még eleink által megszerzett földtulajdon a jogos örökösökhöz kerüljön.

Ma már történelem, de tény, hogy a kárpótlási jegyek helyenként filléreken történő felvásárlásával a tulajdon és a birtokviszonyokban jelentős torzulás következett be.

Az elmúlt évtizedekben a már korábban is idős földtulajdonosok közül sokan elhaltak, az öröklés folytán a korábban is kisméretű földtulajdon tovább aprózódott.

Súlyos nehézséget okoz az is, hogy az örökösök közül jelentős számban akadnak olyanok, akik külföldre kerültek és már a hagyatéki eljárásban sem vesznek részt.

Az ilyen öröklési eljárások után azok kerülnek nehéz helyzetbe, akik résztulajdonosok az adott földterületen, művelik azt és joggal igényelnék a területalapú támogatást. Ezeknek a tulajdonosoknak a helyzetén segíteni kell. A kormány számos intézkedést kísérelt meg, ezek közül a legsikeresebbnek azt tartjuk, hogy a használat elkülönítését bírói eljárás nélkül egyszerűsítette a kormányzati akarat.

Most erőteljesen megjelent az Agrárkamara részéről, majd az új Agrárminiszter is nyilatkozott, hogy az öröklésen változtatni kellene. Mielőtt nagyobb zavar keletkezne, a KPE le kívánja szögezni, hogy a föltulajdon öröklési rendjének megváltoztatását nem tudja támogatni. Történelmi igazságtalanság lenne, ha sok évszázados földért folytatott küzdelmét jobbágy őseinknek, most valamiféle földéhség, vagy éppen harácsolási szándék semmivé tenné.

Fotó: Kékesi Márton

Nyilvánvaló, hogy a kamara és az agrárminiszter szintén nem támogathatna olyan kezdeményezést és nem is támogat, ami a tulajdon öröklésnek korlátozásához vezethet. Aligha található olyan jelenlegi földmíves család, amelyik biztonsággal tudhatná, hogy majd az unokája is földmíves akar lenni, de azért a vérrel-verejtékkel megszerzett tulajdont mégiscsak a véreinek kívánja tovább adni.

A közös tulajdon rendezésére meg lehet találni a jogi eszközöket anélkül, hogy felbolygatnánk az öröklés alapvető szabályait.

A KPE a közös tulajdon rendezését az Alkotmány, életünket meghatározó alapvető törvényeink megtartásával és betartásával kívánja rendezni. (kpe.hu)